Lãnh đạo EVN làm việc với Tổng cục Thống kê về công tác dữ liệu

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đã làm việc với đoàn công tác Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn. Hai đơn vị đã trao đổi về phương pháp luận, tiêu chí tính toán trong công tác dự báo và phân tích dữ liệu, ảnh hưởng của sự tăng trưởng các thành phần kinh tế đối với tăng trưởng nhu cầu điện.

Trong những năm qua, EVN luôn nỗ lực đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Năm 2023, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN đạt 253,052 tỷ kWh, tăng trưởng 4,26% so với năm 2022. Theo thành phần phụ tải, chiếm tỷ trọng lớn nhất là điện cấp cho công nghiệp với 129,22 tỷ kWh, chiếm tương đương 51,1% tổng điện thương phẩm; tiếp đó là điện cho quản lý tiêu dùng, 90,7 tỷ kWh, chiếm 35,8% tổng điện thương phẩm.

Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao, EVN đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ khoa học hiện đại, nâng cao năng suất lao động để đáp ứng nhu cầu trên cả nước. Quý 1 năm 2024, EVN đã cung ứng điện với mức tăng trưởng % trên 2 con số.

EVN làm việc với đoàn công tác Tổng cục Thống kê

Tại buổi làm việc, EVN đã trao đổi về công tác thống kê dữ liệu ngành Điện, với các số liệu như: điện sản xuất và mua, tình hình sản xuất kinh doanh điện, điện thương phẩm theo các thành phần, theo ngành nghề, hệ số đàn hồi điện/GDP giai đoạn 2015 - 2024, phương pháp tính năng suất lao động và kết quả thực hiện…

Đại diện Tổng cục Thống kê đã trao đổi về công tác dự báo và phân tích dữ liệu, ảnh hưởng của sự tăng trưởng các thành phần kinh tế đối với tăng trưởng nhu cầu điện. Trong đó, có nhiều thông tin về quy mô và cơ cấu GDP giá hiện hành, tốc độ tăng trưởng GDP, giá trị tăng thêm (VA) chế biến chế tạo, sản xuất truyền tải và phân phối điện giai đoạn 2015 – 2023, tốc độ tăng trưởng VA các ngành có chi phí sử dụng cao giai đoạn 2018  - 2023, năng suất lao động …

Lãnh đạo EVN và Tổng cục thống kê thống nhất quan điểm sẽ tăng cường phối hợp trong thời gian tới

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã dành nhiều thời gian trao đổi về phương pháp luận, cách thức phân tích dữ liệu, ý nghĩa công tác dự báo. Đồng thời, đưa ra các đề nghị với EVN về việc cung cấp dữ liệu phục vụ công tác thống kê.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng thể hiện quan điểm nhất trí tăng cường phối hợp cung cấp dữ liệu, khai thác dữ liệu trong thời gian tới. Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm khẳng định, hiện nay, trong bối cảnh chuyển đổi số, EVN đã kết nối với các nền tảng số và cung cấp thông tin, dữ liệu, báo cáo tới các Bộ, ngành, đơn vị. EVN sẵn sàng kết nối cung cấp dữ liệu tới kênh thông tin của Tổng cục thống kê, nhằm tăng cường tính kịp thời, nhanh chóng của dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác thống kê, tính toán các chỉ số.


  • 26/04/2024 12:34
  • M.Hạnh
  • 3538