Lào Cai sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành Điện để giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện nhỏ

Đó là khẳng định của ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại buổi làm việc vào ngày 23/11, với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn, nhằm tháo gỡ khó khăn trong xây dựng các công trình lưới điện giải tỏa công suất nguồn điện này.

Tính đến tháng 11/2021, toàn tỉnh có 66 nhà máy thủy điện với tổng công suất 998,55MW. Dự kiến, hết năm 2021, tăng thêm 7MW; hết năm 2022 tăng thêm 60MW; giai đoạn 2023 – 2025, tăng thêm 267,8MW. Các nhà máy tập trung tại các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Xi Ma Cai, Mường Khương. Nguồn thủy điện này sẽ giải tỏa công suất qua hai TBA 220kV Lào Cai, Bảo Thắng và các đường dây 110kV liên kết các tỉnh Lai Châu, Yên Bái.

Theo ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc EVNNPC, thời gian qua, tổng công ty nói riêng, ngành Điện nói chung đã nỗ lực đầu tư hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế và đời sống nhân dân tỉnh Lào Cai, cũng như giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Tuy nhiên, với một số dự án nhà máy thủy điện chuẩn bị đi vào vận hành và được đầu tư trong thời gian tới, hệ thống lưới điện bị quá tải, có thể gây lãng phí nguồn điện.

Nhằm giải tỏa công suất các nguồn điện này, EVNNPC đề nghị tỉnh Lào Cai tạo điều kiện hỗ trợ EVNNPC, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong công tác GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong triển khai đầu tư hạ tầng các công trình lưới điện; chỉ đạo các chủ đầu tư nhà máy thủy điện định kỳ hàng tháng/quý/năm thông báo tiến độ đầu tư xây dựng dự án nhà máy đến EVNNPC, để có sự phối hợp đầu tư đồng bộ về lưới điện.

Ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì buổi làm việc

EVNNPC cũng kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai đẩy nhanh công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề nghị cập nhật bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh/thành phố; giao các địa phương xây dựng quy hoạch sử dụng đất cho các công trình năng lượng đã được Thủ tướng Chính phủ/Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch; tổ chức thực hiện cắm mốc các tuyến đường dây và trạm biếp áp từ cấp điện áp 110kV trở lên để tránh chồng chéo với các quy hoạch khác trong việc sử dụng đất.

Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các chủ đầu tư sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng giao Sở Công Thương phối hợp với ngành Điện đề xuất xây dựng hướng tuyến, lộ trình đầu tư để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2045; tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư phát triển lưới điện và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai đầu tư hạ tầng các công trình lưới điện trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư các dự án thủy điện phối hợp, chia sẻ trách nhiệm, tuân thủ cam kết về đầu tư dự án lưới điện, đảm bảo hiệu quả trong đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển triển kinh tế - xã hội của địa phương.


  • 23/11/2021 05:30
  • Thùy Lê
  • 9612