Lập kế hoạch vận hành thị trường điện phải đảm bảo công bằng, minh bạch

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 46/QĐ-ĐTĐL về Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện, được Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành ngày 8/5/2019.

Quyết định nêu rõ, nguyên tắc khi lập kế hoạch vận hành thị trường điện là phải đảm bảo an ninh cung cấp điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn cao nhất trong điều kiện thực tế của hệ thống.

Đồng thời, đảm bảo công bằng, minh bạch đối với các thành viên tham gia thị trường điện; tuân thủ yêu cầu về chống lũ, tưới tiêu và duy trì dòng chảy sinh thái theo các quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được phê duyệt và các đăng ký của đơn vị phát điện có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Bên cạnh đó, cũng phải đảm bảo ràng buộc về nhiên liệu sơ cấp cho các nhà máy nhiệt điện, các điều kiện kỹ thuật cho phép của các tổ máy phát điện và lưới điện truyền tải; đảm bảo thực hiện các thoả thuận về sản lượng và công suất trong các hợp đồng xuất, nhập khẩu điện, hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện.

Quyết định này cũng nêu rõ các yêu cầu trong việc lập kế hoạch vận hành thị trường điện trong năm tới, tháng tới, tuần tới…

Chi tiết Quyết định có trong file đính kèm.

QD46CDTDL.pdf