“Mách” khách hàng miền Trung cách tra cứu tiến độ xử lý các dịch vụ điện

Thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã cung cấp các công cụ trực tuyến để hỗ trợ hàng chủ động theo dõi, nắm bắt tiến trình phục vụ dịch vụ điện. Vậy, đó là những công cụ nào và cách thức tra cứu ra sao?

Hiện nay, EVNCPC đã cung cấp 100% dịch vụ điện theo phương thức điện tử. Toàn bộ quá trình từ bước EVNCPC cung cấp thông tin về dịch vụ, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, triển khai tới khi hoàn thành dịch vụ điện, khách hàng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên đều có thể tra cứu trên môi trường số.

Theo Trung tâm Chăm sóc khách hàng (CSKH) Tổng công ty Điện lực miền Trung, việc tra cứu thông tin, đăng ký dịch vụ điện qua tổng đài CSKH 19001909 và các kênh trực tuyến đã trở nên khá phổ biến với khách hàng sử dụng điện. Thời gian qua, để tăng sự thuận tiện cho khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã cung cấp công cụ để khách hàng có thể tra cứu, theo dõi tiến trình xử lý yêu cầu qua trang web https://cskh.cpc.vn và ứng dụng EVNCPC CSKH.

Với công cụ theo dõi tiến độ xử lý các dịch vụ điện, EVNCPC đã chủ động đưa thông tin công khai, tới gần khách hàng hơn. Cụ thể, khách hàng có thể theo dõi thời gian và các bước xử lý, xem trước hồ sơ, giấy tờ và có thể yêu cầu hiệu chỉnh nếu thông tin chưa chính xác; thực hiện ký số. Qua đó, giúp giảm thiểu thời gian di chuyển đến Điện lực; đồng thời, khách hàng dễ dàng tham gia giám sát quá trình cung cấp dịch của ngành Điện vào bất kỳ thời điểm nào.

Vậy, cụ thể cách thức tra cứu tiến trình xử lý các dịch vụ điện do EVNCPC cung cấp ra sao? Dưới đây là cách thức thực hiện do Trung tâm CSKH EVNCPC hướng dẫn trên từng kênh; website CSKH, App EVNCPC CSKH và qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG).

1. Hướng dẫn (HD) tra cứu tiến độ xử lý yêu cầu dịch vụ điện tại trang web https://cskh.cpc.vn

2. Hướng dẫn (HD) tra cứu tiến độ xử lý yêu cầu tại App EVNCPC CSKH

3. Tra cứu tiến độ xử lý yêu cầu tại Cổng Dịch vụ công quốc gia

 


  • 24/03/2023 04:03
  • Huyền Vũ
  • 8375