Năm 2020, tổng giá trị hợp đồng mới của PECC1 gần 400 tỷ đồng

Đây là một trong những thông tin đáng chú ý về kết quả hoạt động của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) khi kết thúc năm 2020.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của EVNPECC1, ngày 29/1/2021. Nguồn ảnh: ĐVCC

Theo ông Phạm Nguyên Hùng - Tổng Giám đốc EVNPECC1, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát cùng với những biến đổi khí hậu khắc nghiệt gây thiên tai, bão lũ ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện các dự án, với sự cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty đã tập trung, phấn đấu trong công tác sản xuất kinh doanh và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, doanh thu khảo sát, thiết kế và xây lắp toàn công ty đạt 95,2% so với kế hoạch, trong đó, công ty mẹ đạt gần 100% kế hoạch, một số đơn vị thành viên đạt và vượt mức kế hoạch. Tổng doanh thu bán điện của Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 đạt 173% kế hoạch; góp phần đưa tổng doanh thu thuần của công ty vượt kế hoạch 9,1%.

Bên cạnh đó, các dự án tư vấn trọng điểm được Công ty chú trọng triển khai như: Dự án các Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng; các dự án đường dây 500kV mạch 3, cùng nhiều đường dây, TBA 500/220kV khác. Ngoài ra, công ty cũng đã thực hiện tư vấn các dự án năng lượng tái tạo lớn, như: dự án xử lý rác thải rắn công nghiệp Thái Nguyên, điện gió BIM (EPC), điện gió Hòa Thắng 1.2, điện mặt trời Phù Mỹ, điện mặt trời nổi Đầm Trà Ổ cùng một số dự án điện năng lượng tái tạo khác...

Trong công tác phát triển thị trường, Công ty đã tích cực, chủ động thu thập thông tin các dự án chuẩn bị triển khai, nắm bắt nhu cầu khách hàng để mở rộng thị trường tới các lĩnh vực tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát các dự án năng lượng tái tạo và dự án lưới điện. Kết quả, trong năm 2020, công ty đã ký nhiều hợp đồng mới với tổng giá trị hợp đồng khoảng 397 tỷ đồng.

Năm 2021, EVNPECC1 sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế sửa chữa - bảo dưỡng và báo cáo chuyên ngành cho các nhà máy thủy điện, nhiệt điện đang vận hành; và duy trì công tác tư vấn thiết kế các dự án nhiệt điện khí, điện sinh khối và các dự án tại Lào.


  • 01/02/2021 02:00
  • Hà Văn Anh
  • 3118