Năm 2023, EU bổ sung 17GW năng lượng gió

EU đã bổ sung 17GW năng lượng gió mới vào năm 2023, đưa năng lượng gió chiếm 19% tổng lượng điện được sản xuất ở châu Âu vào năm ngoái.

Năm 2023, công suất năng lượng gió mới của EU tăng kỷ lục. Nguồn ảnh: windeurope.org

Theo dữ liệu của WindEurope, EU đã xây dựng 14GW điện gió trên đất liền, 3GW điện gió ngoài khơi. Trong đó, Đức xây dựng công suất gió mới nhiều nhất, tiếp theo là Hà Lan và Thụy Điển.

17GW là con số lớn nhất mà EU từng xây dựng được trong một năm, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 30GW mỗi năm mà EU cần xây dựng để đáp ứng các mục tiêu an ninh năng lượng và khí hậu mới vào năm 2030.

IEA ước tính châu Âu sẽ xây dựng 23GW năng lượng gió mới mỗi năm trong giai đoạn 2024-2028. Các hành động được nêu trong Gói năng lượng gió của EU và Hiến chương gió của châu Âu sẽ giúp tăng cường xây dựng hàng năm. Các hành động quan trọng bao gồm đơn giản hóa hơn nữa việc cấp phép, cải tiến trong thiết kế các cuộc đấu giá để xây dựng các trang trại gió mới và hỗ trợ tài chính công cho việc sản xuất tuabin gió và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Năm 2023, nguồn năng lượng tái tạo tổng cộng chiếm tới 44% lượng điện được sản xuất tại châu Âu. 


  • 15/01/2024 04:27
  • PV (Theo windeurope.org)
  • 2818