Ngày 19/7: Các hồ thủy điện lớn Bắc Bộ phát điện theo quy trình vận hành

Là một trong những thông tin về cập nhật tình hình hồ thủy điện đến sáng 19/7 từ Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương).

  Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 19/7/2023, lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, dao động nhẹ. Lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn như: Lai Châu 677m3/s; Sơn La 1.141m3/s; Hòa Bình 3.575m3/s; Thác Bà 210m3/s; Tuyên Quang 285m3/s; Bản Chát 137,1m3/s.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, lưu lượng nước về hồ thấp, giảm nhẹ.

Về mực nước, hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ. Các hồ Thác Bà, Bản Vẽ mực nước vẫn thấp, chỉ trên mực nước chết từ 1,7-3m.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; các hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Riêng các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc mực nước vừa, đang tăng công suất phát điện hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ.

Dự báo trong 24h tới, lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao dộng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm.


  • 19/07/2023 04:23
  • Phan Thảo
  • 3919