Nghiên cứu ứng dụng trạm bơm cột nước thấp phục vụ đổ ải

Đó là một trong những yêu cầu của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tại văn bản số 1832/TB-BNN-VP ngày 12/3/2020 thông báo kết luận Hội nghị “Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành cấp nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020, khu vực Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ”.

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT kiểm tra trạm bơm cột nước thấp tại Hưng Yên ngày 1/2/2020

Theo đó, để đảm bảo phục vụ sản xuất đồng thời tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Tổng cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các đơn vị có liên quan và địa phương có kế hoạch tăng cường, sử dụng hiệu quả nguồn nước hạ du lưu vực sông Hồng bảo đảm cho công trình thủy lợi vận hành cấp nước phục vụ tưới dưỡng lúa.

Tiếp thu ý kiến của các địa phương, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EVN trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện điều tiết nước các hồ chứa thủy điện đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời tiết kiệm nguồn nước trong các năm tiếp theo.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá lại quy hoạch, quy trình vận hành các hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, các công ty chế tạo, sản xuất bơm tổng kết việc phát triển các trạm bơm cột nước thấp phù hợp với thực tiễn ở từng vùng, địa phương để phát huy hiệu quả, ưu thế của loại bơm này.

Đối với Sở NN&PTNT, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi các tỉnh, thành phố trong khu vực, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu rà soát, đánh giá năng lực công trình thủy lợi lấy nước phụ thuộc vào việc điều tiết từ các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng, đề xuất UBND cấp tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi để đảm bảo lấy nước phục vụ sản xuất.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ máy bơm cột nước thấp trong công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Rà soát, đánh giá quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, thành phố từ đó đề xuất các giải pháp vận hành hiệu quả, nâng cao 3 năng lực công trình, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác lấy nước của địa phương trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2019-2020 để đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các năm tiếp theo và báo cáo Tổng cục Thủy lợi tổng hợp, báo cáo Bộ. Tiếp tục rà soát các diện tích khó khăn về nguồn nước để có giải pháp công trình hoặc khuyến cáo, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

Chi tiết Văn bản có file đính kèm.

Vanban1832BoNNPTNT2020.pdf


  • 16/03/2020 01:00
  • Lê Việt
  • 5479