Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III: Nỗ lực vượt khó

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ EVN đã nỗ lực vượt khó, triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng.

Vượt thách thức 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện trong bối cảnh nhiều thách thức. EVN phải đối mặt với nhiều khó khăn như đại dịch COVID-19 kéo dài; biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng diễn ra tại nhiều nước trên thế giới. EVN cũng gặp nhiều thử thách trong đảm bảo cân đối tài chính do chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố đầu vào; khó khăn trong huy động vốn cho các dự án đầu tư xây dựng… Trong bối cảnh đó, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ công nhân viên nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát tình hình thực tiễn; hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng; các mặt công tác xây dựng Đảng có sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với hoạt động của Tập đoàn. “Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đại hội (theo từng năm) đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới đã đạt hơn 90% mục tiêu cả nhiệm kỳ” - đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cho hay.

Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường đổi mới công tác giáo dục tư tưởng chính trị, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình của đơn vị.

Về công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy EVN đã kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng quy định của Đảng; nghiêm túc triển khai xây dựng Đề án kiện toàn Đảng bộ EVN theo mô hình Đảng bộ Công ty mẹ Tập đoàn; hoàn thành quy trình, thủ tục tiếp nhận các Đảng bộ về trực thuộc Đảng bộ EVN; thành lập các ban tham mưu giúp việc cấp ủy theo quy định.

Đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn nỗ lực đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, với mức ước tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 4,4%/năm. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN về công suất nguồn điện. 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ EVN mở rộng Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận: Về công tác xây dựng Đảng, có 5/5 chỉ tiêu Đảng bộ EVN đều thực hiện đạt và vượt. Về công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc trong việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò là một tập đoàn kinh tế chủ lực của Nhà nước, luôn đồng hành, có trách nhiệm với cộng đồng. EVN đã tích cực chia sẻ với những khó khăn của khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cơ sở cách ly, cơ sở y tế, phòng chống dịch, trong đó đã thực hiện 5 đợt giảm giá điện với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, EVN đã đóng góp, hỗ trợ các hoạt động an sinh với tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Tập đoàn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Ảnh minh họa

Kiên trì mục tiêu tổng quát

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ EVN sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khắc phục các tồn tại, hạn chế. Đảng bộ EVN tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu tổng quát cơ bản, toàn diện trên tất cả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội III đã đề ra, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.

Từ kết quả đánh giá thực hiện 13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, những định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và cấp trên, cùng dự báo tình hình nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN quyết tâm thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra và đề xuất điều chỉnh hai chỉ tiêu về hoàn thành đưa vào vận hành các dự án nguồn điện và chỉ tiêu về lợi nhuận, tổng doanh thu với mục tiêu cân bằng tài chính và bảo toàn vốn. 

Trong bối cảnh hết sức khó khăn, Đảng bộ EVN nỗ thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, với phương châm: Đảm bảo lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Tập đoàn; tập trung nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện và cân bằng tài chính; tăng cường công tác xây dựng Đảng phù hợp với quy mô tổ chức được mở rộng; xác định trọng tâm điểm để nâng cao hiệu quả hoạt động.