Nước về hồ thủy điện quá thấp, EVN tiếp tục huy động cao nhiệt điện

Tính đến ngày 16/3/2020, tổng sản lượng điện tích trong các hồ chứa thủy điện trên toàn hệ thống là 7,01 tỷ kWh, thấp hơn so với phương thức tháng 25,2 triệu kWh, thấp hơn so với kế hoạch Bộ Công Thương duyệt 374,6 triệu kWh.

Ông Nguyễn Đức Ninh - Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia báo cáo về tình hình vận hành tại phiên họp ngày 17/3/2020

Ở miền Bắc, hầu hết các hồ có nước về thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN), tần suất trên 68%. Chỉ có hồ Thác Bà, Tuyên Quang nước về khá, với tần suất 7-23%.

Tương tự, tại miền Trung, tần suất nước về các hồ trên 80%. Trong đó, các hồ Bình Điền, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Pleikrông, Krông Hnăng, Buôn Kuốp, Srê Pok 3 đặc biệt thấp với tần suất 100%. 

Các hồ ở miền Nam có tần suất trên 72%. Trong đó, các hồ ĐăkTih, Đại Ninh, Đồng Nai 3, Trị An tần suất trên 93%. 

Trong hai tuần đầu tháng 3/2020, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, phụ tải hệ thống điện toàn quốc vẫn tăng trưởng cao hơn phương thức dự kiến. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) đã huy động cao nguồn nhiệt điện, kể cả nhiệt điện chạy dầu. Cùng với đó, A0 cũng huy động tối đa có thể các nguồn năng lượng tái tạo, với tổng sản lượng 321 triệu kWh.

Trong hai tuần cuối tháng, EVN tiếp tục huy động tối đa nguồn nhiệt điện than và khí; tiết kiệm nguồn thủy điện, đặc biệt là các hồ quan trọng, nhằm giữ nước cho cao điểm nắng nóng, đồng thời đảm bảo cấp nước cho hạ du phục vụ sản xuất, sinh hoạt, tưới tiêu, đẩy mặn. 

Tại phiên họp ngày 17/3 của Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2020 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo; chú trọng công tác đảm bảo nhiên liệu (than, khí) cho sản xuất điện. Các nhà máy nhiệt điện cần tiếp tục giảm suất sự cố, nâng cao độ khả dụng.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia tiếp tục kiểm soát chặt chẽ sản lượng thủy điện trong các hồ, với mục tiêu giữ nước cao nhất; đặc biệt là các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, A Vương, Sông Bung, Sông Tranh 2, Đại Ninh… Ông Ngô Sơn Hải cũng yêu cầu các tổng công ty Điện lực đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện; phối hợp với chặt chẽ với UBND các tỉnh/thành phố triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, nhất là các khách hàng trọng điểm, sử dụng nhiều năng lượng…


  • 17/03/2020 03:21
  • Nghi Viên
  • 9863