PC Hà Nam thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn như tình hình thế giới phát sinh các biến động và đặc biệt giá nguyên liệu, vật tư thiết bị tăng cao...ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã xây dựng kế hoạch SXKD dựa trên chủ đề năm của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng công ty giao.

Để thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PC Hà Nam đã tập trung đẩy mạnh việc nâng cao hiệu quả giám sát tài chính doanh nghiệp; chủ động đổi mới, áp dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Tăng cường truyền thông, khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đặt biệt là trong các tháng thời tiết nắng nóng đỉnh điểm; khuyến khích khách hàng chủ động điều chỉnh hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng điện trong giờ cao điểm. Nhờ đó, giảm công suất cực đại của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện. Đồng thời, cũng sẽ tạo điều kiện để cộng đồng nhận thức rõ hơn về tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, góp phần bảo vệ tài nguyên đất nước. Năm 2022, toàn Công ty tiết kiệm được 53,6 triệu kWh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, công ty đã vượt qua các khó khăn, vướng mắc để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao trong đó: chỉ tiêu điện thương phẩm đạt 3.815,65 tr.kWh tăng trưởng 4,48% so với năm 2021 và đạt 96,26% so với kế hoạch Tổng công ty giao (3.964 tr.kWh); giá bán điện bình quân đạt 1738,35 đ/kWh tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 4,83 đ/kWh, tỷ lệ tổn thất ở mức 3,16%, thấp hơn so với kế hoạch Tổng công ty giao giao là 0,32%.

Kết thúc năm 2022, sau nhiều nỗ lực nghiên cứu mở rộng hợp tác với các ngân hàng và tổ chức thu hộ và cùng phối hợp truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng triển khai các giải pháp thanh toán điện tử, toàn công ty đạt tỷ lệ 91,41% số khách hàng vượt 19,16% so với chỉ tiêu tổng công ty giao.

Hướng dẫn khách hàng cài đặt app chăm sóc khách hàng

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ hoạt động SXKD và sinh hoạt của người dân trong năm 2023, PC Hà Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là công an xã để ngăn chặn hành vi thả diều gần đường dây cao áp hoặc có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện…

Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2023, PC Hà Nam tập trung thực hiện “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí” để thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, sữa chữa lớn, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng để đảm bảo cung ứng điện cho khu du lịch, khu công nghiệp… Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư thông qua việc tăng cường công tác kiểm toán; làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu gây lãng phí, thất thoát...

Ngoài ra, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần được triển khai đồng bộ với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị... Bên cạnh đó, các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định…

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, PC Hà Nam đề ra các giải pháp trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, kế hoạch giải pháp nâng cao doanh thu lợi nhuận trong năm 2023, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ vào thực tế. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, số hóa mọi lĩnh vực trong công tác SXKD đúng lộ trình mà Tổng công ty giao.

Việc thực hiện sát sao kế hoạch bằng các giải pháp thiết thực, PC Hà Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhằm đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Link gốc


  • 01/03/2023 04:53
  • Theo baohanam.com.vn
  • 3476