PECC2 đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 3.000 tỷ đồng năm 2020

Đây là một trong những mục tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2).

Năm 2019, doanh thu của Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2) đạt 3.321 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm trước. PECC2 đã đẩy mạnh đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, phát triển dịch vụ quản lý vận hành nhà máy điện, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo công ty và nỗ lực của tập thể người lao động, PECC2 đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Cả 3 lĩnh vực trụ cột của PECC2 là tư vấn, kinh doanh và đầu tư đều triển khai hiệu quả các kế hoạch đề ra, đạt kết quả tốt.

Quyết tâm giữ vững đà phát triển trên, trong năm 2020, PECC2 đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.059 tỷ đồng; lợi nhuận không thấp hơn 300 tỷ đồng, tỉ lệ cổ tức không thấp hơn 25% và tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu không dưới 26%.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2020 của đơn vị diễn ra ngày 4/1 tại TP Hồ Chí Minh, PECC2 đã ra mắt Câu lạc bộ Điện hạt nhân PECC2, bao gồm 50 thành viên, được đào tạo theo chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ hạt nhân tại Nga, Pháp, Nhật,… trong đó tỷ lệ thạc sỹ chiếm 86%. Đây là lực lượng kỹ sư trẻ, chất lượng cao của PECC2 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển, có nhiều đóng góp quan trọng trong tương lai.