PTC 1 hoàn thành ba công trình đảm bảo điện mùa nắng nóng

Vừa qua, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã hoàn thành lắp đặt giàn tụ bù tại các TBA 220kV Yên Bái (tỉnh Yên Bái), Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), Lưu Xá (tỉnh Thái Nguyên) để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện trong cao điểm mùa khô năm 2020.

Giàn tụ bù ngang tại TBA 220 kV Yên Bái

Cụ thể, ngày 6/4, PTC1 hoàn thành “Di chuyển giàn tụ bù ngang TBN 102 - 50MVAr từ TBA 500kV Thường Tín để lắp đặt vận hành tại TBA 220kV Vĩnh Yên”.

Ngày 10/4, PTC1 tiếp tục hoàn thành công trình “Di chuyển giàn tụ bù ngang TBN 101 - 25MVAr từ TBA 220kV Vĩnh Yên đến lắp đặt vận hành tại TBA 220kV Yên Bái”.

Ngày 12/4, công ty đã đóng điện thành công đưa vào vận hành giàn tụ bù ngang TBN 101 - 25MVAr tại trạm 220kV Lưu Xá. 

Mặc dù phải di chuyển và thi công trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng cụm công trình này đều hoàn thành vượt tiến độ so với kế hoạch được giao (ngày 15/4/2020).

Việc đóng điện đưa vào vận hành các giàn tụ bù ngang tại các TBA 220kV Yên Bái, Lưu Xá, Vĩnh Yên sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các địa phương trong khu vực và lân cận. Ngoài ra giúp chất lượng điện năng khu vực mua điện Trung Quốc đảm bảo tốt hơn trong mùa nắng nóng năm nay.

Đây cũng là thành tích thiết thực của PTC 1 chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ EVNNPT, EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025.