Phát động giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022.

Lễ phát động giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 diễn ra tại trụ sở Hội Nhà báo (Hà Nội), chiều 18/7

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là nhà tài trợ cho giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022.

Giải thưởng dành cho tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, cán bộ truyền thông các đơn vị điện lực có tác phẩm báo chí, với nội dung hình thức phù hợp thể lệ giải đều có thể gửi dự thi.

Các tác phẩm tham dự giải thưởng bao gồm tin, bài phản ánh, phỏng vấn, tọa đàm, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc loại hình Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử. Tác phẩm dự giải phải là các tác phẩm báo chí được đăng tải từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 31/8/2022 trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Ban tổ chức sẽ trao 35 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 274 triệu đồng (bao gồm 4 Giải A: 15 triệu đồng/giải; 8 giải B: 10 triệu đồng/giải; 12 giải C: 7 triệu đồng/giải; 10 giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải; giải đặc biệt 20 triệu đồng dành cho tác phẩm báo chí có cách thể hiện hiện đại, sáng tạo).

Ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng phát biểu

Giải thưởng nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Trung ương và địa phương; nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Năm 2021, Ban tổ chức giải thưởng cũng đã nhận được hàng trăm tác phẩm tham dự ở 4 thể loại báo chí. Thông qua các tác phẩm dự thi đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước trong việc sử dụng, tiết kiệm năng lượng.