Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Ngày 14/10, tại Hà Nội, thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho đồng chí Võ Quang Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Tổng giám đốc EVN.

Kỷ niệm chương được trao tặng tới Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tại Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị và triển khai các văn bản của Tổng Liên đoàn, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 14/10.

Đây là hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam để tặng và ghi nhận công lao, cống hiến của những cá nhân đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Võ Quang Lâm thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, các phong trào nữ công; vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, chiến dịch tình nguyện hè...

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cũng đã đạt được nhiều thành tích khen thưởng của Nhà nước, các Bộ, Ngành.


  • 14/10/2021 05:51
  • Thanh Huyền
  • 9296