Phổ biến Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương

Sáng 9/2, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo phổ biến Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch hành động).

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Tăng Thế Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững chia sẻ, nhằm triển khai các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng Kế hoạch hành động, cụ thể hóa các nhiệm vụ của ngành Công Thương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các chiến lược, nghị định, quyết định của Chính phủ.

Đến tháng 12/2022, kế hoạch hành động đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho tiến trình dài hạn đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 tại Việt Nam.

Hội thảo phổ biến Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kế hoạch hành động đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản xuất và tiêu dùng bền vững, kiểm soát phát thải khí nhà kính nhằm giảm dấu vết carbon, tăng trưởng xanh trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Cụ thể, kế hoạch đặt ra mục tiêu, đến năm 2030, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% và 25 - 30% vào năm 2045. Thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh theo theo hướng tăng trưởng xanh; trong đó áp dụng các giải pháp khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường…

Bên cạnh đó, 100% các cơ sở thuộc danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện kiểm kê và có kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính.

Về tăng trưởng xanh đến năm 2025, thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp, thương mại nhằm đạt mục tiêu giảm 5-8% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, rượu bia nước giải khát, giấy,...; 85% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững và các mô hình kinh tế tuần hoàn; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn tiết kiệm năng lượng và các nhãn sinh thái khác tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương.

Thời gian qua, USAID đã hỗ trợ Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững nghiên cứu, rà soát kinh nghiệm quốc tế và chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và đề xuất khung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sự hỗ trợ của USAID là hết sức kịp thời và có ý nghĩa quan trọng giúp xác định các hành động để giảm thiểu phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp.

Thời gian tới, USAID tiếp tục hợp tác với Bộ Công Thương trong thiết kế và triển khai các kế hoạch chiến lược để đẩy nhanh quá trình sản xuất và truyền tải năng lượng sạch trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong quá trình Việt Nam chuyển dịch cơ cấu năng lượng từ một hệ thống dựa vào than đá sang một hệ thống dựa vào năng lượng tái tạo và khí thiên nhiên.