Phụ nữ EVNPMB1 – Tự tin làm chủ trong thời đại mới

“Việt Nam phụ nữ đời đời Nhiều người vì nước, vì nòi hy sinh.” (1) “Nam nữ bình quyền. Nhiều người lầm tưởng đó là một việc dễ, chỉ: hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát thế là bình đẳng bình quyền. Lầm to! Đó là một cuộc cách mạng khá to và khó. Vì trọng trai khinh gái là một thói quen mấy nghìn năm để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội. Vì không thể dùng vũ lực mà đấu tranh.” (2)

Những tư tưởng tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ, giải phóng phụ nữ và bình đẳng giới đã được Đảng, Nhà nước quán triệt và thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng, các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị... Từ các Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 12/7/1993 (khóa VII) về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới, Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 (khóa X) của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới…, Nhà nước đã cụ thể hóa thành các quy định như trong Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước, và Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030…

Đối với phụ nữ và công tác phụ nữ, trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Báo cáo chính trị của Đảng đã nêu rõ: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”. Đây chính là sự tiếp nối, phát triển quan điểm của Đảng về phụ nữ và công tác phụ nữ trong các kỳ đại hội trước, thể hiện rõ sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng đã từng được Bác Hồ khen ngợi: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”(3).

Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền và sự phối hợp của tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Nữ công và Đoàn thanh niên, phụ nữ EVNPMB1 đã không ngừng cố gắng lao động, đóng góp không nhỏ vào thành tựu đổi mới và phát triển đất nước. Đồng hành cùng sự phát triển và đổi mới của EVNPMB1 trong suốt 25 năm dựng xây, nữ cán bộ nhân viên trong Ban đã thể hiện những nỗ lực vượt khó, sự tự tin và trưởng thành về năng lực chuyên môn qua nhiều dự án đầu tư xây dựng lớn như Công trình nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình mở rộng, dự án đường dây Nậm Mô – Tương Dương… EVNPMB1 luôn tạo môi trường làm việc bình đẳng, thân thiện giúp cán bộ nữ khẳng định được vai trò và vị trí nhiệm vụ của mình trong tổ chức. Nhiều cán bộ nữ tham gia đảm nhiệm vị trí lãnh đạo như chị Vũ Thị Tâm Đan – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính (2013 – 2017) và chị Tạ Thị Thu Nga – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán (2009 – 2017). Trưởng Ban Nữ công đồng thời là Ủy viên BCH Công đoàn EVNPMB1 hiện nay là chị Nguyễn Hoàng Loan. Ghi nhận sự tận tâm và những đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan, cũng như công tác Nữ công, chị đã được nhận bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018, bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019 và được Giấy khen của BCH Đảng bộ EVNPMB1 trao tặng cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Năm 2021, tập thể Nữ Công EVNPMB1 đã được BCH Công Đoàn EVN trao tặng bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và hoạt động nữ công.

Hiểu được tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của cán bộ nữ, EVNPMB1 đã áp dụng nhiều chính sách mới chăm lo đời sống, sức khỏe và giúp cán bộ nữ cân bằng được công việc cơ quan và gia đình như: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khám chuyên sâu các bệnh hiểm nghèo ở nữ giới, trợ cấp cho cán bộ sinh con, tăng thời gian nghỉ ngơi đối với lao động nữ trong chế độ thai sản và con dưới 12 tháng tuổi… Ngoài ra EVNPMB1 còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ và các chương trình thăm quan học tập tại các di tích văn hóa, lịch sử.

Năm 2020 – 2021 là giai đoạn khó khăn của đất nước. Thiên tai khắc nghiệt và dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và các hoạt động đầu tư xây dựng của EVNPMB1. Phụ nữ EVNPMB1 đã nghị lực vượt qua khó khăn, không những hoàn thành nhiệm vụ cơ quan mà còn làm tròn vai trò người vợ, người mẹ chăm lo sức khỏe cho gia đình. Càng khó khăn, phụ nữ ngày càng thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm công dân, tự tin, chủ động lan tỏa tinh thần nhân ái trong các hoạt động thiện nguyện, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “CBCNV Ban Quản lý dự án Điện 1 đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Công đoàn EVNPMB1 phát động và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Năm 2021, có 02 cán bộ nữ được nhận bằng khen của EVN và có 03 cán bộ nữ được nhận giấy khen của EVNPMB1 cho cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Đặc biệt, chị Hoàng Minh Thúy – Chuyên viên Phòng Kinh tế - Kế hoạch vinh dự được nhận danh diệu “Người lao động ngành điện tiêu biểu” với nhiều cống hiến và thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2022.

Sau những giờ làm việc tại cơ quan, nhiều cán bộ nữ EVNPMB1 còn tiếp tục tham gia các lớp đào tạo thạc sỹ, văn bằng 2, tiếng anh và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn như quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu… Tinh thần học tập và ý chí vươn lên đã giúp các chị cân bằng được công việc, học tập và gia đình. Vì vậy, các chị không chỉ là những cán bộ giỏi chuyên môn mà còn là một người vợ đảm, một người mẹ chu toàn, nuôi con khỏe dạy con ngoan. Hiện nay, EVNPMB1 có 41 cán bộ là thạc sỹ, trong đó có 09 cán bộ là nữ. 100% cán bộ nữ có các chứng chỉ hành nghề/chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công việc tại Ban.

Bước vào thời kỳ đổi mới, phụ nữ Việt Nam có nhiều cơ hội để hiện thực hóa khát vọng phát triển, cống hiến. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” (có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực để cán bộ nữ EVNPMB1 hoàn thiện tri thức, nghiệp vụ chuyên môn, đổi mới tư duy, cách mạng trong mọi hành động và trở thành những chiến sỹ thi đua nhiệt thành trên mọi lĩnh vực. Học tập và làm theo lời Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”(4), tập thể nữ cán bộ EVNPMB1 quyết tâm giành nhiều thành tích và tự tin làm chủ trong thời đại mới.

Tập thể cán bộ nữ EVNPMB1

Trích nguồn:

(1) Hồ Chí Minh, Báo Việt Nam độc lập, số 104, ngày 1/9/1941)

(2) Hồ Chí Minh, Sách Hồ Chủ tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ, 1970, tr.31

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 7, tr. 340

(4) Hồ Chí Minh, Bài nói tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc, Báo Nhân dân, số 57, ngày 8/5/1952)

(Đồng chí Nguyễn Hoàng Loan phát biểu tại Tọa đoàn Cụm nữ công đoàn khối các Ban QLDA thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2018)


  • 25/09/2022 08:53
  • EVNPMB1
  • 1095


Các Tin khác