Quy định về giá bán điện

EVN xin thông báo tới Quý khách hàng: Ngày 30/5/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 4887/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Theo Quyết định này, mức bán lẻ điện bình quân là 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Như vậy, giá bán lẻ điện bình quân vẫn giữ nguyên theo mức đã được quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công Thương.

Quyết định 4887/QĐ-BCT quy định chi tiết giá bán lẻ điện cho các nhóm đối tượng khách hàng theo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Với giá bán lẻ điện sinh hoạt, bậc thang giá được chia thành 6 bậc thay vì 7 bậc như mức tính cũ. Đồng thời, mức giá bậc 1 áp dụng chung cho tất cả các hộ (trước đây, bậc 1 chỉ áp dụng cho hộ nghèo và thu nhập thấp có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng).

Quyết định này cũng quy định về giá bán buôn điện cho từng nhóm đối tượng khách hàng cụ thể.

Quyết định 4887/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. Kính mời quý khách xem chi tiết tại file đính kèm.

_VBso4887.pdf


  • 30/05/2014 03:20
  • M.H
  • 24358


Gửi nhận xét