Quy định về thực hiện giá bán điện

EVN xin thông báo tới Quý khách hàng quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014.

Thông tư này quy định về thực hiện giá bán lẻ điện cho các nhóm đối tượng khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Các mức giá bán điện cụ thể được quy định tại Quyết định quy định về giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

Trong ngày thay đổi giá điện theo quy định tại Quyết định về biểu giá bán điện được Bộ Công Thương ban hành, bên bán điện phải chốt chỉ số của toàn bộ công tơ đang vận hành trên lưới (trừ các công tơ bán lẻ điện sinh hoạt) để áp dụng cách tính giá mới. Việc chốt chỉ số của các công tơ ba giá, công tơ trạm chuyên dùng, công tơ tổng bán buôn điện phải có xác nhận của đại diện khách hàng hoặc người làm chứng hoặc theo phương thức do 02 bên thỏa thuận.

Đồng thời, bên mua điện có trách nhiệm kê khai đúng mục đích sử dụng điện để tính theo giá bán điện theo quy định của pháp luật. Khi có thay đổi mục đích sử dụng điện làm thay đổi giá áp dụng, bên mua điện phải thông báo cho bên bán điện trước 15 ngày để điều chỉnh việc áp giá trong hợp đồng theo đúng mục đích sử dụng.

Trường hợp áp dụng giá sai mục đích sử dụng điện gây thiệt hại cho bên mua hoặc bên bán điện, phải tiến hành truy thu hoặc thoái hoàn tiền điện. Trường hợp không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá thì được tính với thời gian là 12 tháng kể từ thời điểm phát hiện trở về trước.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể điều kiện áp dụng giá bán buôn điện.

Chi tiết Thông tư, mời Quý khách hàng xem tại file đính kèm.

_TT16-2014-BCT.pdf


  • 29/05/2014 03:23
  • M.H
  • 26107


Gửi nhận xét