Quyết định của Thủ tướng về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại

Thủ tướng ban hành Quyết định 1369/QĐ-TTg (ngày 3/9/2020) về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại. Theo đó, có nhiều danh mục liên quan đến năng lượng.

Công trình Thủy điện Sơn La . Ảnh minh họa

Trong đó, Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật bao gồm: Kế hoạch, chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng trực tiếp phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng chưa công khai.

Văn bản, báo cáo, kế hoạch, giải pháp thực hiện của ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, năng lượng điện, dầu khí, thương mại liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ an ninh, quốc phòng chưa công khai;

Bản thiết kế, sơ đồ cung cấp điện nội bộ của các công trình an ninh, quốc phòng; Hồ sơ, tài liệu Dự án DA-16/08.

Quyết định 1369/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2020.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm. 

Quyetdinh1369TTgCP2020.pdf