Quyết định nhân sự mới của EVN trong tháng 3 - 4/2019

Bổ nhiệm:

- Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ ngày 16/4/2019.

- Ông Ngô Tấn Cư – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng giữ chức vụ Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ ngày 16/4/2019.

- Ông Nguyễn Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ ngày 16/04/2019.

- Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ ngày 16/04/2019.

- Ông Trình Trung Phương, Trưởng Ban Vật tư Tổng công ty Điện lực miền Trung, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ ngày 16/04/2019.

- Ông Mai Tống Giang, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát, từ ngày 01/04/2019.

- Ông Tạ Trung Kiên, Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình, từ ngày 01/04/2019.

- Ông Đỗ Thành Tài, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Nhiệt điện Thái Bình, giữ chức Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình, từ ngày 1/4/2019.


  • 16/04/2019 03:28
  • Theo Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 16434