Ra mắt câu lạc bộ Đổi mới Sáng tạo EVNHCMC

Ngày 29/8, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) ra mắt câu lạc bộ (CLB) Đổi mới Sáng tạo và giới thiệu ứng dụng EVNHCMC Inovation Hub (EVNHCMCIH), nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn tổng công ty.

CLB Đổi mới Sáng tạo EVNHCMC được thành lập nhằm tạo ra môi trường thúc đẩy sự sáng tạo, khám phá và đổi mới, tạo môi trường để trao đổi, chia sẻ các kiến thức về khoa học công nghệ (KHCN) trong nội bộ EVNHCMC, giữa EVNHCMC và đối tác bên ngoài.

Bên cạnh đó, CLB nhằm thúc đẩy các hoạt động KHCN, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu dự án KHCN góp phần vào việc nâng cao năng suất, hiệu quả ứng dụng công nghệ mới vào các hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời phát hiện, hỗ trợ thực hiện các ý tưởng, phát minh, sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn.

Ban lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh chúc mừng lễ ra mắt CLB Đổi mới Sáng tạo EVNHCMC

Dịp này, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh cũng ra mắt ứng dụng EVNHCMC Inovation Hub. Đây là môi trường để các thành viên câu lạc bộ sẽ hoạt động thường xuyên bằng hình thức trực tuyến, đáp ứng tiêu chí "mọi lúc, mọi nơi, mọi ý tưởng". Các thành viên có thể tham gia đóng góp, chia sẻ bằng cách phản hồi, bình luận trực tiếp trên ứng dụng, hoặc gửi email về cho ban quản trị.

EVNHCMC vinh dự là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được Bộ Thông tin và truyền thông đánh giá đạt chuyển đổi số doanh nghiệp mức độ 3/5, mức hình thành doanh nghiệp số. Đây là động lực để EVNHCMC tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025, phấn đấu đạt mức 4 là doanh nghiệp số nâng cao. Để đạt được điều đó, yếu tố con người đóng vai trò then chốt trong hành trình của sự sáng tạo, của sự tối ưu và đổi mới.


  • 31/08/2023 02:00
  • Thanh Thiện
  • 4703