Rà soát công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Hội nghị trực tuyến về công tác này diễn ra sáng 14/6 dưới sự chủ trì của ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN chủ trì.

Phó Tổng giám đốc Ngô Sơn Hải chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị từ điểm cầu trụ sở EVN

Theo ông Ngô Sơn Hải, hình thái thời tiết hiện nay ngày càng phức tạp với nhiều lũ lớn trái mùa, cường độ bão rất mạnh, lũ quét sau bão,..., gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống điện do EVN quản lý. Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị xử lý xong những tồn tại, khiếm khuyết trên hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối trước ngày 30/6/2019. 

Các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN để xây dựng quy chế phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai một cách chặt chẽ nhất. 

Về công tác truyền thông, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải  yêu cầu các đơn vị chủ động cung cấp thông tin cho Ban Truyền thông EVN, Trung tâm Thông tin Điện lực  (EVNEIC) để kịp thời đăng tải trên các kênh thông tin của Tập đoàn và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại cuộc họp, ông Phạm Hồng Long – Trưởng ban An toàn EVN cho biết, thực hiện Chỉ thị số 1890/CT-EVN, trong tháng 5-6/2019 có tổng số 5 đoàn kiểm tra của Tập đoàn kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại các đơn vị trực thuộc. 

Qua kiểm tra cho thấy các nhà máy thủy điện (NMTĐ) đã tổ chức thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Trong đó, đã kiểm tra, đánh giá an toàn đập trước mùa mưa bão; cập nhật bổ sung phương án ứng phó thiên tai và xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp sau khi được cung cấp bản đồ ngập lụt hạ du, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các NMTĐ đã ban hành quy chế phối hợp với địa phương, các đơn vị quản lý hồ chứa khác trên cùng bậc thang và các đơn vị điện lực để đảm bảo phối hợp kịp thời, hiệu quả trong công tác PCTT&TKCN. Hoàn thiện lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo an toàn cho con người và phương tiện khu vực hạ du.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin đã tổ chức kiểm tra, diễn tập các phương án sự cố hệ thống điện, SCADA, thông tin liên lạc.

Các tổng công ty Điện lực đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, lập các đội xung kích để sẵn sàng huy động tham gia khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ông Phạm Hồng Long đề nghị các tổng công ty này tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa bão cho nhân dân, đặc biệt lưu ý lưới điện hạ áp nông thôn.