Rà soát tiến độ thi công đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân

Ngày 10/3, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Nguyễn Tài Anh chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát tiến độ thi công các công trình đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối.

Cuộc họp trực tuyến rà soát tiến độ dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân vào ngày 10/3/2022

Theo EVNNPT, đến nay, công trình đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân đã bàn giao được 285/304 vị trí móng (đạt 93,7%), trong đó tỉnh Khánh Hòa bàn giao 155/172 vị trí,  tỉnh Ninh Thuận bàn giao 130/132 vị trí.  Về hành lang tuyến, các địa phương đã bàn giao tổng cộng 145/304 khoảng cột (đạt 47,6%).

Về khối lượng thi công toàn tuyến, đã đào móng xong 141/304 vị trí, đúc móng xong 115/304 vị trí, lắp dựng cột xong 10/304 vị trí và đang dựng cột 22/304 vị trí. Những vị trí nào có mặt bằng và có thể đáp ứng yêu cầu thi công đã được tổ chức thi công ngay.

Đối với công trình TBA 500kV Vân Phong đang thi công theo tiến độ đặt ra. 

Tại cuộc  họp, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh ghi nhận và đánh giá cao EVNNPT/CPMB với khối lượng công việc lớn đã triển khai. Tuy nhiên, dự án vẫn tiềm ẩn một số rủi ro như dây dẫn, cột thép có khả năng tăng giá mạnh, công tác vận chuyển sẽ tăng cao do giá xăng dầu tăng. Cùng với đó mặt bằng dự án cũng chưa hoàn thành toàn bộ. Do đó, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNNPT/CPMB luôn xác định đây là công trình “nước sôi lửa bỏng”, tập trung quyết liệt để đáp ứng mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2022.