Sắp tổ chức khoá đào tạo Người quản lý năng lượng tháng 2/2023

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng - ENERTEAM tổ chức khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng”, thời gian dự kiến từ ngày 28/02 – 04/03/2023.

Chương trình đào tạo nằm trong hoạt động thường niên của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Khóa đào tạo “Người Quản lý Năng lượng” nhằm mục đích cung cấp kiến thức về quản lý năng lượng theo quy định tại Điều 33 và đáp ứng các quy định tại điều 35, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Số 50/2010/QH12. 

Đối tượng tham gia khóa đào tạo là người tốt nghiệp các ngành kỹ thuật hoặc các ngành có liên quan đến quản lý năng lượng, người quản lý năng lượng tại các đơn vị. 

Tham gia khoá học, các học viên sẽ được đào tạo theo chương trình của Bộ Công Thương với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia của Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) và ENERTEAM. 

Nội dung các chuyên đề khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng”

- Chuyên đề 1: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hệ thống quản lý năng lượng

- Chuyên đề 2: Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong hệ thống điện

- Chuyên đề 3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong bơm, quạt

- Chuyên đề 4: Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong hệ thống khí nén

- Chuyên đề 5: Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong hệ thống điều hòa không khí

- Chuyên đề 6: Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong hệ thống lạnh công nghiệp

- Chuyên đề 7: Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong hệ thống hơi

- Chuyên đề 8: Quản lý dự án tiết kiệm năng lượng

Hoàn thành khoá đào tạo và bài thi sát hạch, học viên sẽ được Bộ Công Thương cấp chứng chỉ “Người quản lý năng lượng” có giá trị toàn quốc.