Sẽ có nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2023

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 44/KH-CĐĐVN về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”. Các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi sự kiện thiết thực, ý nghĩa hướng về người lao động.

Trong đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tập đoàn với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tổ chức biểu dương, khen thưởng “Người lao động ngành Điện tiêu biểu”, “An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu” năm 2023; tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình việc làm, đời sống kết hợp thăm hỏi, động viên người lao động các đơn vị khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (áo trắng) và Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng (áo xanh) biểu dương Công nhân lao động giỏi tiêu biểu cấp EVN hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: ĐVCC.

Trong Tháng công nhân, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy EVN làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đối với các cấp công đoàn trực thuộc, trong hoạt động gặp gỡ, đối thoại với người lao động, công đoàn các cấp sẽ báo cáo cấp ủy, đề xuất với chuyên môn tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”, chương trình gặp gỡ để lãnh đạo đảng, chuyên môn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động; giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, bức xúc.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp cũng chủ động, đề xuất phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động, “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”. Tổ chức các hoạt động khen thưởng, biểu dương, du lịch, nghỉ mát, văn hóa thể thao, sức khỏe, phúc lợi, thăm hỏi, động viên…

Về công tác thông tin, tuyên truyền sẽ gắn việc tuyên truyền tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với tuyên truyền và chào mừng đại hội công đoàn các cấp; tổ chức tuyên truyền về 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2023) và các hoạt động trọng tâm của mỗi đơn vị và Tập đoàn Điện lực Việt Nam với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023; Tập trung tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân ở cấp cơ sở được đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tham gia; Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền về việc thực hiện Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong Tháng Công nhân, công đoàn các cấp cũng sẽ tập trung cao điểm giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kếp nạp; phối hợp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên vào dịp diễn ra kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Cụ thể nội dung Kế hoạch số 44/KH-CĐĐVN tại đây.