TBA 220 kV Xuân Lộc được nâng công suất lên 500 MVA

Vào lúc 23h16 ngày 29/5, tại Trạm biến áp (TBA) 220 kV Xuân Lộc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã tổ chức đóng điện mang tải MBA 220 kV thứ hai của Trạm này.

MBA thứ 2 của TBA 220 kV Xuân Lộc (tại xã Phú Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) vừa đóng điện thành công

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 94 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư. SPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án.​

Công trình có quy mô lắp đặt 1 máy biến áp 220/110/22 kV-250 MVA (nâng tổng công suất Trạm thành 2 X 250 MVA) và các hạng mục đồng bộ với thiết bị mới.

Việc đóng điện thành công MBA thứ 2 TBA 220kV Xuân Lộc giúp tăng cường cung cấp điện cho các huyện Xuân Lộc, Long Khánh, Cẩm Mỹ và các khu vực khác của tỉnh Đồng Nai; nâng cao độ tin cậy hệ thống, đảm bảo tiêu chí N-1 và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận.


  • 30/05/2019 09:13
  • Xuân Tiến