TBA 220kV Sơn Hà (Quảng Ngãi) được nâng công suất lên 275MVA

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp T3 (110/35/22 kV - 25MVA) và các thiết bị liên quan, hoàn thành công trình Lắp MBA 110kV trong TBA 220kV Sơn Hà. Qua đó, nâng tổng công suất Trạm lên thành 275MVA.

Công trình Lắp MBA 110kV trong TBA 220kV Sơn Hà (thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA T3 (110/35/22/kV - 25MVA) tại TBA 220 kV Sơn Hà sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. Tăng cường ổn định và linh hoạt trong vận hành lưới điện, nâng cao độ tin cậy trong việc cung cấp điện cho tỉnh Quảng Ngãi.


  • 30/12/2019 02:52
  • Đinh Liên
  • 6831