Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 9/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước:

Chiều ngày 09/8/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, chủ trì Lễ khai trương.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo đã bấm nút, chính thức khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”, đẩy mạnh một bước tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở nói riêng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, hệ thống chính trị nói chung.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạng, thực tiễn cách mạng cũng như quá trình phát triển của đất nước cho thấy công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cần phải được quan tâm, đẩy mạnh đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng chủ động, kịp thời, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương thức giáo dục truyền thống và giáo dục hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm sự thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Để Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet đi vào vận hành hiệu lực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần lưu ý một số vấn đề: Cần nhận thức sâu sắc việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet là một xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng. Kiến thức lý luận chính trị đưa vào phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật phải phù hợp với đối tượng, phục vụ hiệu quả mục tiêu làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội; Khai thác tối ưu các thành tựu công nghệ trong ứng dụng thí điểm Hệ thống; phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học tập lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lấy kết quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, cần tích cực đóng góp ý kiến để Ban Tuyên giáo Trung ương bổ sung, hoàn thiện Hệ thống thí điểm, làm cơ sở đề xuất Bộ Chính trị cho phép triển khai đại trà…

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Ngày 29/8, tại Thanh Hoá, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023. Sau 07 ngày (từ 21/8/2023 - 29/8/2023) trao đổi, học tập nghiêm túc, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cử tổng cộng 85 lượt cán bộ dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2023. Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối cho biết, triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 và Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư, nhiều đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã thực hiện kiện toàn tổ chức đảng theo mô hình toàn doanh nghiệp, hoặc tiếp nhận thêm nhiều tổ chức đảng ở địa phương về trực thuộc đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; các đảng ủy cấp trên cơ sở doanh nghiệp thuộc Khối tái lập các ban tham mưu giúp việc cấp ủy (ban tuyên giáo, ban tổ chức, cơ quan UBKT, văn phòng) và bố trí cán bộ làm chuyên trách công tác đảng. Vì vậy, công tác tập huấn nghiệp vụ tăng cường về nội dung, thời gian tập huấn. Đối tượng triệu tập dự tập huấn rộng, với số lượng tham dự trên 1.200 lượt đại biểu là đại diện thường trực đảng ủy, các ủy viên UBKT đảng ủy, lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp viêc đảng ủy cấp trên cơ sở và cán bộ tham mưu công tác đảng của đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; cán bộ chuyên trách công tác đảng của các đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối; đại diện ban chỉ đạo 35, ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối; lãnh đạo, chuyên viên các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối.

Nội dung chương trình tập huấn được Thường trực Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo xây dựng theo hướng bảo đảm thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn đội ngũ cán bộ trong Khối; tập trung bồi dưỡng có hệ thống về kiến thức các mặt công tác đảng; triển khai các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; trao đổi xử lý tình huống, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Tham gia Hội nghị lần này, các học viên đã được 16 đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo cấp vụ của Cơ quan UBKT Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối với kiến thức lý luận và thực tiễn sâu sắc, phong phú và với sự nhiệt tình, trách nhiệm đã truyền đạt nội dung của 19 chuyên đề, nhóm chuyên đề nhằm củng cố, cập nhật, bổ sung nội dung các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; trao đổi kỹ năng nghiệp vụ, xử lý tình huống trong công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra giám sát, văn phòng cấp ủy và tổ chức xây dựng Đảng.

Thông qua nội dung các chuyên đề tập huấn và trao đổi, giải đáp các câu hỏi tình huống, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn ở cơ sở đã giúp cho cán bộ, chuyên viên làm công tác đảng của các đảng ủy trực thuộc hiểu sâu sắc hơn các nội dung quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về các mặt công tác xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện; đồng thời, nhận thức rõ hơn những vấn đề mới đang đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng, xác định rõ trách nhiệm trên cương vị công tác hiện tại và vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm được truyền đạt vào phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao của mỗi cán bộ, chuyên viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tập huấn đầy đủ và thái độ học tập nghiêm túc của các đồng chí học viên trong suốt thời gian tập huấn. Đồng chí nhấn mạnh, tập huấn triển khai các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối và và kiến thức, kỹ năng công tác đảng cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác xây dựng Đảng là việc làm được Đảng ủy Khối tổ chức thường xuyên hằng năm. Tuy nhiên, các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối vừa tái lập các ban tham mưu giúp việc cấp ủy và bố trí cán bộ làm chuyên trách công tác đảng theo Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư, thì công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ, chuyên viên làm công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối (chuyên trách, bán chuyên trách) càng cần được quan tâm, tăng cường cả về nội dung và thời gian.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các đảng ủy trực thuộc sau Hội nghị này cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác tại đơn vị; trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực…

Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp, đồng chí yêu cầu các đảng uỷ doanh nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế-xã hội. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các chiến lược, kế hoạch, đề án quan trọng, điều lệ tổ chức hoạt động để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện: Chiến lược, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025; đề án cơ cấu lại tập đoàn, tổng công ty giai đoạn 2021-2025; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với các quy định pháp luật mới được ban hành. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 7/6/2021 của Đảng ủy Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chú trọng nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; chuyển đổi mạnh sang kinh tế số.

Đồng chí lưu ý, các đảng ủy doanh nghiệp tiếp tục chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lớn, đã có vốn đầu tư; chủ động đề xuất để khắc phục, xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả, chậm tiến độ. Thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực chuyên môn, về năng lực quản trị; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, bảo đảm duy trì đời sống, việc làm cho người lao động.

2.2. Ngày 10/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành và Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Uỷ viên chính thức và Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối cho biết: Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng của Đảng. Những nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta rất chú trọng làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW, ngày 07/7/2023 về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược); đồng thời quyết định lập Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Ngày 17/7/2023, Ban Chỉ đạo có Công văn số 70-CV/BCĐ thông báo về số lượng nhân sự Đảng bộ Khối được phát hiện, giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời nhấn mạnh một số yêu cầu của việc giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp chiến lược.

"Theo quy định, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong việc phát hiện, lựa chọn, giới thiệu nhân sự. Nhân sự giới thiệu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, đối tượng, quy trình theo Kế hoạch số 17-KH/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 70-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Trung ương; gắn kết, liên thông với quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2025 - 2030; có cơ cấu hài hòa giữa nguồn cán bộ tại Cơ quan Đảng ủy Khối và nguồn cán bộ tại các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị trong Khối; không vì số lượng, cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Quá trình thực hiện công tác giới thiệu quy hoạch đảm bảo quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, để phát hiện, giới thiệu đưa vào quy hoạch những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; góp phần chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội XIV của Đảng", đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh.

"Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và nhận thức rõ vinh dự cùng với trách nhiệm của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Ban Tổ chức và các ban, đơn vị tham mưu xây dựng Kế hoạch số 99-KH/ĐUK, ngày 08/8/2023 về việc triển khai quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương", đồng chí Nguyễn Long Hải nêu rõ.

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị quy hoạch Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối trình bày báo cáo về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch; phổ biến tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cũng như danh sách nhân sự được giới thiệu quy hoạch để Hội nghị cùng thảo luận, cho ý kiến.

Trên cơ sở đó, các đồng chí cán bộ chủ chốt, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả kiểm phiếu qua các bước của các hội nghị sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện bước quy trình tiếp theo và báo cáo Trung ương theo quy định.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1.  Ngày 02/8/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 1432-QĐ/ĐUK về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ định đồng chí Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Trước đó, ngày 19/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 868/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 19/7/2023).

2. Ngày 11/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), phiên thường kỳ tháng 8/2023. Đồng chí Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023; Thông qua Kết luận kết quả kiểm tra chuyên đề đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Phát triển Thủy điện Sê San; Hội nghị cũng thảo luận về một số nội dung công tác cán bộ, phát triển đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn.

3. Ngày 10/8 tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng ủy Tập đoàn (BCĐ35) do đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy EVN làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra, làm việc với Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Công tác kiểm tra nằm trong chương trình công tác năm của BCĐ35, nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy EVNNPT trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ EVNNPT. Việc kiểm tra được tiến hành đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, đồng thời nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra.

4.  Ngày 25/8 tại tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên. Theo đó, Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn chuyển từ trực thuộc Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2, thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

5. Sáng 31/8, tại Hà Nội, đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN. Hội nghị đã nghe, thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023; Quyết định kèm theo Kế hoạch và Đề cương giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An; Kế hoạch khung kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam…

Hội nghị cũng thông qua việc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở theo Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư; thông qua dự thảo (lần 2) Quy định về việc quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài về việc riêng…Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

III. TIN THAM KHẢO

1. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài

Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt bởi Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Mục tiêu tổng quát là xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp mạnh, đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài (cả trong và ngoài nước) đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn như: Khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa; khoa học xã hội; y tế; thông tin và truyền thông, chuyển đổi số... Qua đó, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2050 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Mục tiêu cụ thể là, đến hết tháng 6 năm 2024, đạt 100% các bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch thu hút, trọng dụng nhân tài phù hợp với Chiến lược quốc gia và yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có lợi thế. Đến năm 2025, thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới. Mục tiêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hàng năm. Phấn đấu đạt 100% nhân tài (được công nhận) tiếp tục ở lại làm việc sau 05 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước; tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 30% vào năm 2025; đạt 60% vào năm 2030, để tiến tới đạt 100% vào năm 2050.

Các nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược: Khuyến khích và phát hiện, tiến cử nhân tài. Việc tìm kiếm nhân tài nhằm phát hiện người có phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực; có khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân; có trình độ, năng lực sáng tạo vượt trội; có công trình, sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt tạo nên sự tiến bộ, phát triển của một lĩnh vực, một ngành, của địa phương hoặc đất nước được tiến hành trong các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội và tập trung vào bốn nhóm sau: Học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất, năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục, đào tạo; những người có học vị, học hàm thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư, có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ, công vụ; những người có trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác kể cả trong và ngoài nước.

Khuyến khích, đề cao trách nhiệm của người giới thiệu, tiến cử nhân tài; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong giới thiệu, tiến cử, công nhận nhân tài. Phát huy vai trò và trách nhiệm phát hiện, giới thiệu, tiến cử nhân tài của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục - đào tạo để sớm phát hiện tài năng trẻ là học sinh, sinh viên.

Nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong các ngành, lĩnh vực theo hướng phát triển tối đa năng lực, phát triển những năng khiếu chuyên biệt, năng lực nổi bật của nhân tài. Nâng cao năng lực bồi dưỡng nhân tài của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Phát triển mạnh một vài đại học điểm của Việt Nam thành trường hàng đầu khu vực. Tập hợp, phát triển đội ngũ giảng viên tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài là các chuyên gia, nhà giáo dục, khoa học, lãnh đạo, quản lý, kinh doanh đầu ngành, có trình độ, kinh nghiệm, uy tín cao ở trong và ngoài nước; chú trọng mời đội ngũ giáo sư, chuyên gia đầu ngành gốc Việt trở về làm việc, tham gia giảng dạy tại Việt Nam.

Có chính sách khuyến khích các cơ sở giáo dục ngoài công lập tham gia vào nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác, liên kết với các cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài có uy tín cao trên thế giới để đào tạo, bồi dưỡng nhân tài theo nhu cầu và các chuẩn mực của khu vực, quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi về các điều kiện học tập, nghiên cứu, môi trường cọ sát, thử thách, rèn luyện để các tài năng trẻ là học sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc có cơ hội phát huy năng lực, sở trường. Tăng cường năng lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học xã hội và các lĩnh vực trọng điểm khác thông qua đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Ngày 22/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (KTV), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, về giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Tại buổi làm việc, lãnh đạo 5 tập đoàn, tổng công ty đã báo cáo về kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm, kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng, cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024; đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng điện trong thời gian tới.

Để đảm bảo cung ứng điện trong các tháng cuối năm 2023 và cả năm 2024, EVN đang và sẽ chủ động tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, nỗ lực bảo đảm độ khả dụng, sẵn sàng của các nhà máy do tập đoàn và các đơn vị thành viên quản lý (hiện chiếm khoảng 37% công suất lắp đặt của hệ thống), hạn chế tối đa sự cố các nhà máy, đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện than miền Bắc; tổ chức thực hiện ngay các giải pháp khắc phục tình trạng suy giảm công suất các tổ máy do yếu tố nhiệt độ môi trường, nước làm mát, thuỷ triều xuống thấp.

EVN cũng làm việc với TKV, PVN, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc để đảm bảo đủ nhiên liệu (than, khí) cho sản xuất điện; lập lịch huy động cao các nhà máy nhiệt điện ngay từ đầu năm 2024 để điều tiết, giữ mực nước các hồ thuỷ điện ở mức cao (nhất là khu vực miền Bắc) ở thời điểm cuối mùa khô một cách tối ưu theo quyđịnh…

Cũng tại buổi làm việc, Đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ giữa EVN và các tập đoàn, tổng công ty trong công tác cung ứng điện, nhất là đối với TKV và PVN - hai tập đoàn vừa sản xuất điện và cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện. Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, thời gian tới, EVN sẽ làm việc, phối hợp, thống nhất với các tập đoàn, tổng công ty về việc cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định năng lượng nói chung, năng lượng điện nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế, đối với đất nước. Trong bối cảnh vẫn còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt như nhu cầu tiêu thụ năng lượng tiếp tục tăng cao, sự biến động của thị trường thế giới, thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu 5 tập đoàn, tổng công ty không được để thiếu than, điện, khí đốt phục vụ nền kinh tế trong mọi tình huống. Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương và Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu về các cơ chế, chính sách về năng lượng; đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp.

3.  Ngày 17/8, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ biểu dương 60 học sinh là con của CBCNV đã đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023 và 38 gia đình CBCNV EVN tiêu biểu năm 2023.

Năm học 2022 - 2023, toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 33.969 cháu là học sinh giỏi các cấp, trong đó có 1.328 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quận, huyện; 1.396 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố...

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã xét chọn 60 học sinh tiêu biểu là con CNVCLĐ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế để biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có 3 cháu đạt Huy chương Vàng và 1 cháu đạt Huy chương Bạc cấp quốc tế; 56 cháu đoạt giải cấp quốc gia bao gồm: 9 cháu đạt giải Nhất/Huy chương Vàng, 22 cháu giải Nhì/Huy chương Bạc, 25 cháu giải Ba/Huy chương Đồng.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng cho 38 gia đình cán bộ, CNVCLĐ tiêu biểu cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2023. Các gia đình tiêu biểu không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp cho đơn vị/tập đoàn nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi nhiều tỷ đồng, gương mẫu, xuất sắc tại cơ quan, mà nhiều CBCNV EVN còn tham gia tốt các phong trào, hoạt động xã hội tại các địa phương.

4. Ngày 19/8, UBND TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh và Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23. Trong 11 công nhân, kỹ sư tiêu biểu được trao giải, có 2 cá nhân thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (gồm: ông Phan Hoàng San - Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng TP.HCM -Tổng công ty Điện lực TP.HCM và ông Nguyễn Thành Phương - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Truyền tải điện 4 -Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cao quý cấp Thành phố, được ra đời vào năm 1999 nhằm tôn vinh những kỹ sư, công nhân có phẩm chất tốt đẹp, có nhiều đề tài nghiên cứu, những sáng kiến, giải pháp mới đem lại giá trị cho đơn vị, doanh nghiệp và đóng góp cho cộng đồng. Cho đến nay, giải thưởng cao quý này đã vinh danh 242 cá nhân tiêu biểu.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Thực tế cho thấy, việc tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ gây ra những hậu quả rất nặng nề, làm suy giảm năng lực lãnh đạo, mất uy tín của Đảng, suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Những người bất tài, phẩm chất đạo đức kém, khi ngồi vào vị trí quan trọng rất dễ sa vào tội tham nhũng, tiêu cực, gục ngã trước sự lôi kéo của thế lực thù địch, gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tác động đến sự tồn vong của Đảng, chế độ. Hơn nữa, nạn chạy chức, chạy quyền tạo ra một thế hệ cán bộ không chăm trau dồi nghiệp vụ, đạo đức, mà chỉ lo xây dựng “mối quan hệ”, sẵn sàng dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề.

Trước thực tế trên, ngày 11/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ thay thế cho Quy định số 205-QĐ/TW. Trong đó có một số nội dung quan trọng sau:

Quyền lực trong công tác cán bộ là thẩm quyền của tổ chức, cá nhân trong các khâu liên quan đến công tác cán bộ, gồm tuyển dụng, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí, phân công, bổ nhiệm, chỉ định, điều động; phong, thăng, giáng, tước quân hàm; đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức; khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ và phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Về hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn: Đó là dùng uy tín, ảnh hưởng của bản thân và người có quan hệ gia đình gợi ý, tác động, gây áp lực để người khác quyết định, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu bầu theo ý mình. Để người có quan hệ gia đình, người có mối quan hệ thân quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của bản thân tác động, thao túng, can thiệp vào các khâu trong công tác cán bộ. Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ. Chỉ đạo, tham mưu các khâu trong công tác cán bộ đối với nhân sự không đủ điều kiện, tiêu chuẩn…

Hành vi chạy chức, chạy quyền được quy định như sau: Môi giới, đưa và nhận hối lộ nhằm giúp cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi; tặng quà, tiền, bất động sản hoặc các lợi ích khác nhằm mục đích có được sự ủng hộ; chạy tuổi, chạy danh hiệu thi đua, bằng cấp... nhằm đạt đủ tiêu chuẩn, điều kiện để có được chức vụ, quyền lợi; lợi dụng các mối quan hệ thân quen để tác động, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm, nhằm mục đích có được vị trí, chức vụ, quyền lợi…

Các hành vi tiêu cực khác được nêu rõ: Gặp gỡ nhân sự trái quy định, nhũng nhiễu đối với nhân sự và cơ quan trình nhân sự; thiếu trách nhiệm hoặc vì động cơ cá nhân làm thất lạc hồ sơ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý; làm giả, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu; báo cáo lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ không đầy đủ, không trung thực...

Quy định số 114-QĐ/TW nêu trách nhiệm rõ ràng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; trách nhiệm của thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tham mưu; trách nhiệm của cán bộ tham mưu; trách nhiệm của nhân sự.

Quy định mới phân biệt rõ việc xử lý trách nhiệm trong kiểm soát quyền lực và trong tham nhũng, tiêu cực về công tác cán bộ. Khi vi phạm về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ thì tập thể, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ đều phải xử lý nghiêm minh theo quy định, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý sau: Trường hợp bị khiển trách thì sau ít nhất 12 tháng kể từ ngày quyết định khiển trách có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Trường hợp bị cảnh cáo thì xem xét miễn nhiệm, sau ít nhất 30 tháng kể từ ngày quyết định miễn nhiệm có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Trường hợp bị cách chức thì sau ít nhất 60 tháng kể từ ngày quyết định cách chức có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng thì đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Các trường hợp này đều không được bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra...

Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ là việc khó, nhưng rất quan trọng, góp phần làm cho công tác cán bộ ngày càng thực chất hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. Việc quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định 114-QĐ/TW sẽ tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đây là trách nhiệm không chỉ của từng cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, mà rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia giám sát của Nhân dân.

2. Thực hiện Công văn số 1672-CV/ĐUK, ngày 31/7/2023 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Quy định số 85 - QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội (Quy định số 85-QĐ/TW) và Hướng dẫn số 99 - HD/BTGTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 85 - QĐ/TW (Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW), Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành công văn số 1292-CV/ĐU về việc thực hiện thực hiện Quy định số 85 - QĐ/TW và Hướng dẫn số 99 - HD/BTGTW, đây là một nội dung quan trọng Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai tới cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong công tác quản lý các thông tin liên quan đến việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên phù hợp với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, giảm thiểu những tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường không gian mạng. Chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm của đảng viên khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng hiện nay.

3. Ngày 25/8/202, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành công văn số 1321-CV/ĐU để triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW,  ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (Chỉ thị số 18-CT/TW). Nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW và Công văn của Đảng ủy Tập đoàn tại đây.


  • 05/09/2023 10:58
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 5608