Tăng cường đảm bảo điện cho thủ đô Hà Nội trước mùa nắng nóng

Nhánh rẽ 220 kV của Trạm biến áp 220 kV Tây Hà Nội vừa được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) cùng các đơn vị liên quan đóng điện, đưa vào vận hành.

​Đường ​dây 220 kV nhánh rẽ Trạm biến áp 220 kV Tây Hà Nội

Dự án có quy mô xây dựng 4 mạch đường dây 220 kV với tổng chiều dài 12,7 km. Điểm đầu tại thanh cái 220 kV của TBA 220 kV Tây Hà Nội, điểm cuối tại cột trồng mới nằm trùng tim tuyến đấu nối với các đường dây 220 kV: Hòa Bình - Chèm và Hà Đông - Chèm.

Công trình được hoàn thành đã tạo thành 04 đường dây 220 kV, trong đó có 2 đường dây kết nối Trạm Tây Hà Nội - Trạm Chèm và các đường Tây Hà Nội - Thành Công, Tây Hà Nội - Hòa Bình. 

Khu vực phía Tây Hà Nội đã được tăng cường năng lực cấp điện, đồng thời giảm tải cho các đường dây hiện hữu và tạo sự linh hoạt trong vận hành hệ thống điện quốc gia.

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, có tổng mức đầu tư 476,3 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt EVNNPT quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

 


  • 01/04/2019 04:24
  • Huyền Thương