Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là một tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam.. Với bề dày hơn 38 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn đã xây dựng được hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí đến vận chuyển, chế biến, lọc hóa dầu, tàng trữ, phân phối và các dịch vụ khai thác dầu khí… góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Có thể nói, với mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm từ 18% đến 20%, hoạt động sản xuất – kinh doanh của PVN luôn đạt hiệu quả cao, đóng góp từ 28% đến 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Kim ngạch xuất khẩu của Tập đoàn chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Với vai trò là nhà sản xuất điện lớn thứ hai của Việt Nam, đến nay, PVN có tổng công suất nguồn đạt hơn 3.000 MW, sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia đạt gần 80 tỷ kWh (tính từ năm 2008 đến hết năm 2014) và hiện đang quản lý vận hành: 4 Nhà máy nhiệt điện turbine khí; 3 Nhà máy thủy điện. Tập đoàn Dầu khí  Quốc gia Việt Nam đang đầu tư xây dựng các dự án nhiệt điện than với tổng công suất khoảng 6.000 MW bao gồm: Vũng Áng 1; Thái Bình 2; Long Phú 1… và đang nghiên cứu đầu tư cụm nhà máy điện khí sử dụng nguồn khí từ mỏ Cá Voi Xanh tại miền Trung, Dự án Phong điện Hòa Thắng , phấn đấu đến năm 2020 tổng sản lượng điện sản xuất chiếm khoảng 15% tổng sản lượng điện quốc gia.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

Địa chỉ:18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Số điện thoại: 04 - 3 8252526

Số fax: 04 - 3 8265942

Email: info@pvn.vn

Website: www.petrovietnam.com.vn; www.pvn.com.vn; www.pvn.vn


  • 15/12/2014 09:17
  • BBT
  • 10524


Gửi nhận xét