Tham vấn chính sách về cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng với doanh nghiệp sản xuất năng lượng tái tạo

Đây là chủ đề chính của Hội thảo “Tham vấn thiết kế và kế hoạch thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) cho Việt Nam”, diễn ra ngày 12/6, tại Hà Nội.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink phát biểu tại Hội thảo. Nguồn ảnh: USAID Vietnam

Hội thảo do Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đồng tổ chức.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Daniel J. Kritenbrink bày tỏ kỳ vọng, qua Hội thảo này, sẽ thu thập nhiều ý kiến quý báu cho việc sớm hoàn thiện và triển khai thí điểm DPPA tại Việt Nam.

Ông Daniel J. Kritenbrink nhấn mạnh: “DPPA sẽ cho phép Việt Nam sớm đạt được các mục tiêu về năng lượng tái tạo thông qua thu hút đầu tư nước ngoài, qua đó đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam”.

Ông Christopher Abrams, Quyền Giám đốc USAID Việt Nam cho hay, chính sách mới sẽ cho phép các doanh nghiệp có thể đấu thầu mua điện trực tiếp từ các công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo (NLTT), tạo điều kiện để các doanh nghiệp sử dụng 100% nguồn năng lượng này trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, DPPA là một cơ hội lớn đối với các nhà phát triển NLTT trong việc huy động nguồn vốn tư nhân để xây dựng các nhà máy điện NLTT công nghiệp.

Trong quá trình xây dựng DPPA, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) đã tiến hành tham vấn các định chế tài chính, các nhà đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà sản xuất năng lượng tư nhân, các công ty có tiềm năng,…

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, chủ trương, chính sách của Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Việc nghiên cứu xây dựng cơ chế này nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng sạch của doanh nghiệp, trong xu hướng chung của thế giới về các cam kết phát triển bền vững.

Từ năm 2017, Chương trình Năng lượng Phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP) của USAID đã hỗ trợ Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) nghiên cứu chính sách mới này tại Việt Nam. Hiện nay, 2 bên đang tích cực xây dựng chương trình thí điểm DPPA, trình Chính phủ phê duyệt để triển khai vào cuối năm 2019.