Thành lập Trung tâm Năng lực số Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2

Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC 2) tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm năng lực số (PECC2-DCC), ngày 9/4, tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Bình - Tổng Giám đốc PECC 2 (đứng giữa) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Năng lực số. Ảnh: ĐVCC.

Theo Chủ tịch HĐQT PECC 2 - ông Nguyễn Chơn Hùng, việc thành lập Trung tâm năng lực số PECC 2 sẽ góp phần giúp công ty tạo nên sự đột phá về năng lực và mô hình kinh doanh, tối ưu hoá quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo dựng một nền tảng văn hoá số bền vững.

Bên cạnh mục tiêu áp dụng BIM cho 100% dự án do PECC 2 thực hiện, Trung tâm Năng lực số sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ cốt lõi bao gồm trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế hỗn hợp... vào các hoạt động thiết kế, quản lý dự án và quản lý vận hành các công trình năng lượng; đồng thời cung cấp trải nghiệm số cho khách hàng và tiến xa hơn là hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ số.

"Với sự ra đời của Trung tâm Năng lực số và chiến lược đầu tư bài bản, PECC2 sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh dựa trên năng lực số, mang đến những trải nghiệm mới cho khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ số hoá với chất lượng tiên tiến nhất" - Chủ tịch HĐQT PECC 2 khẳng định.


  • 09/04/2021 04:14
  • Hải Yến
  • 5551