Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3

1. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3)
Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 3 930 7157 Fax: (028) 3 930 7938
2. Ngành nghề kinh doanh chính:
Kiểm định chất lượng xây dựng; chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận chất lượng công trình xây dựng, Đo đạc bản đồ và vẽ bản đồ địa chính, Lập qui hoạch các dự án đầu tư, phát triển điện lực, Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư; lập hồ sơ đấu thầu dự án các nhà máy điện (thủy điện, nhiệt điện, nguồn và lưới điện), dự án xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, dự án năng lượng tái tạo; dự án đường dây tải điện và trạm biến áp …
3. Vốn điều lệ: 82.760.800.000 đồng
4. Tên tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
5. Vốn của EVN tại TV3 (tính theo mệnh giá): 40.371.340.000 đồng (tương ứng 48,78% vốn điều lệ)
6. Điều kiện tham gia đấu giá: Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của EVN tại TV3 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành
7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
8. Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities)
9. Cổ phần chào bán:
- Tên cổ phần: Cổ phiếu CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (Mã chứng khoán: TV3)
- Sàn niêm yết: HNX
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 4.037.134 cổ phần
- Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai theo hình thức đấu giá thông thường
- Giá khởi điểm đấu giá: 76.700 đồng/cổ phần (Bẩy mươi sáu nghìn bẩy trăm đồng một cổ phần)
- Bước giá: 100 đồng
- Bước khối lượng: 100 cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán)
- Số mức giá đặt mua: 02 mức giá
10. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 29/5/2019 đến 15h30 ngày 18/6/2019 tại các đại lý đấu giá theo thông báo tại Quy chế bán đấu giá do HNX ban hành.
11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
- Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 21/6/2019.
- Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá
12. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian: 08h30 ngày 25/6/2019
- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/6/2019 đến ngày 02/7/2019
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/6/2019 đến ngày 02/7/2019.
Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.evn.com.vn, www.cts.vnwww.hnx.vn 

HosoCongtyTVXDdien3.rar


  • 29/05/2019 10:02
  • EVN
  • 13015