Thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhận được thư chúc mừng từ đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Evn.com.vn xin trân trọng đăng tải toàn văn thư chúc mừng