Thư kêu gọi tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 đúng tiến độ

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động các đơn vị trong và ngoài ngành Điện đang tham gia xây dựng Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành công trình trước ngày 30/6/2024.

 

Xem các thông tin về Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại đây

 


  • 06/06/2024 03:28
  • PV
  • 3282