Thư mời quan tâm Chương trình đào tạo Giảng viên nội bộ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tập đoàn) đang triển khai thực hiện xây dựng đội ngũ Giảng viên nội bộ phục vụ công tác đào tạo nội bộ trong Tập đoàn. Để bổ sung thêm các kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ GVNB, Tập đoàn kính mời các Doanh nghiệp/Trường có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp chương trình đào tạo GVNB “Train the Trainer” gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm) của quý Doanh nghiệp/Trường cho Tập đoàn về chương trình đào tạo “Train the Trainer”. 

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo:

TT

NỘI DUNG

A

Tên khóa học:

Chương trình đào tạo Giảng viên nội bộ - Train the Trainer

B

Mục tiêu đào tạo:

Sau khi hoàn thành chương trình học, học viên có thể:

 • Hiểu được tầm quan trọng và vai trò của giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp;
 • Thiết kế được chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo;
 • Biên soạn và phát triển được tài liệu đào tạo dành cho giảng viên, dành cho học viên;
 • Thực hiện các phương pháp giảng dạy cho học viên.

C

Đối tượng và số lượng học viên:

 •  Các giảng viên nội bộ trong Tập đoàn;
 •  Các cán bộ quản lý thường xuyên thực hiện việc đào tạo nội bộ cho nhân viên;

(dự kiến 30 người/lớp).

D

Địa điểm tổ chức đề xuất:

 • Do EVN sắp xếp.

E

Thời lượng đào tạo: 02 lớp thời lượng do Nhà thầu đề xuất để đáp ứng đủ mục tiêu khóa học

F

Thời gian dự kiến tổ chức lớp:

Quý II hoặc III/2021

G

Nội dung chương trình đào tạo:

Bao gồm các nội dung chính như sau:

 • Tổng quan về đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp
 • Phương pháp giảng dạy cho người lớn;
 • Phân tích nhu cầu đào tạo trong doanh nghiệp
 • Xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu, biên soạn tài liệu giảng dạy;
 • Các phương pháp trình bày, thuyết trình, diễn đạt, tướng tác với học viên;
 • Tình huống và phương pháp xử lý trong lớp học;
 • Thực hành các nội dung trên (trao đổi, đóng vai…..).

Nhà thầu có thể bổ sung, sửa đổi chương trình kèm giải thích (nếu có).

H

Đối tác dự kiến:

Các Doanh nghiệp/Trường có kinh nghiệm đào tạo về nội dung Đào tạo giảng viên nội bộ.

Thông tin chi tiết về mẫu bản chào giá Tại đây.
Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Hoàng Thanh, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, điện thoại: 024 66946097, email: thanhnh@evn.com.vn hoặc dt.tcns@evn.com.vn.
Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá (file scan): 17:00 ngày 01/4/2021.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu.

 


 • 24/03/2021 05:11
 • Ban Tổ chức Nhân sự EVN
 • 3337