Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng Dự án đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương

Tại Quyết định số 1145/TTg-NN ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 6,24 ha rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương (tỉnh Nghệ An) để thực hiện Dự án đường dây 220kV Nậm Mô – Tương Dương.

Ban QLDA Điện 1 phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khảo sát hiện trạng đất rừng để triển khai dự án đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương.

Đây cũng là nội dung báo cáo thẩm định và đề xuất, kiến nghị của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 5383/BNN-TCLN, ngày 24/8/2021.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật thông tin về nguồn gốc hình thành rừng và loại rừng, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu, kết quả thẩm định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là cơ sở quan trọng để Ban QLDA điện 1 (thuộc EVN) phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chuyển mục đích sử dụng rừng và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo đủ điều kiện để khởi công và triển khai thực hiện Dự án theo tiến độ được duyệt.

Dự án đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 400/QĐ-EVN ngày 30/3/2021. Đây là một trong những dự án đầu tiên của EVN phải thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

Mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án nhằm thực hiện cam kết song phương về quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào trong lĩnh vực phát triển năng lượng, trong đó nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy Thủy điện Nậm Mô (Lào) về Việt Nam.

Dự án được xây dựng với tổng chiều dài khoảng 74,4km đường dây 220kV mạch kép, từ biên giới Việt Nam – Lào đến Trạm biến áp 220kV Tương Dương, đi qua địa phận hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch, dự án khởi công trong quý IV/2021 và hoàn thành quý IV/2022.


  • 16/09/2021 06:00
  • Chiến Thắng
  • 9031