Thừa Thiên Huế: Hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công đường dây 500kV mạch 3 trong tháng Năm

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), hiện nay tiến độ bàn giao mặt bằng vị trí móng và hành lang tuyến của đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao được 223/227 vị trí móng (đạt 98%). Tuy nhiên, phần hành lang tuyến mới bàn giao được 67/227 khoảng cột. Vướng mắc chính là do công tác lập, trình phê duyệt phương án bồi thường tại các vị trí móng trụ và hành lang tuyến trên địa bàn tỉnh còn chậm.

Thi công vị trí cột 554 (tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan yêu cầu đẩy nhanh công tác BT-GPMB phục vụ thi công dự án. Trong đó, tiến độ bàn giao mặt bằng đối với các vị trí móng còn lại qua địa bàn UBND thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc là trong tháng 4/2020.

Đối với các huyện Phú Lộc, Phong Điền, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, hoàn thiện phê duyệt phương án bồi thường về vị trí móng trong tháng 4/2020 và hành lang tuyến hoàn thành trong tháng 5/2020, để thực hiện chi trả tiền cho các hộ gia đình, tạo điều kiện cho việc thi công dựng cột, kéo dây theo tiến độ.

Đối với việc xây dựng khu tái định cư tại huyện Phú Lộc, UBND huyện Phú Lộc rà soát nhu cầu bố trí tái định cư và quỹ đất tái định cư có sẵn tại địa phương báo cáo UBND tỉnh để giải quyết. Đối với các hộ gia đình có nhà nằm trong hành lang tuyến tại thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy, UBND tỉnh giao địa phương khẩn trương hoàn thành phương án bồi thường, nghiên cứu phương án tái định cư xen ghép tại các khu sẵn có tại địa phương, báo cáo UBND tỉnh để giải quyết.

Các công ty lâm nghiệp và chủ rừng phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác lập hồ sơ khai thác tận thu, tận dụng toàn bộ tài sản bị ảnh hưởng để thực hiện dự án của UBND tỉnh và bàn giao hành lang tuyến trước 30/4/2020.


  • 25/04/2020 08:19
  • Ngân Hà
  • 5368