Thường trực Đảng ủy EVN làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2021, trọng tâm là công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD).

Tham dự cuộc họp có ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Đảng ủy EVNNPT có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy EVNNPT đã lãnh đạo tổng công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của EVN.

Trong công tác ĐTXD, Đảng ủy và HĐTV EVNNPT đã ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản chỉ đạo về đảm bảo chất lượng, tiến độ trong công tác ĐTXD; đã tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổng công ty tập trung thực hiện mọi giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch về ĐTXD được EVN giao.

Theo đánh giá của EVNNPT, dù có nhiều cố gắng, nhưng một số dự án vẫn chưa đáp ứng được tiến độ đề ra. Nguyên nhân là do vướng mắc trong điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh; công tác chuyển đổi đất rừng; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác lựa chọn nhà thầu; công tác thu xếp vốn và đặc biệt là vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT cũng kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ ĐTXD được EVN giao như: kiến nghị EVN kiến nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng sớm phê duyệt Quy hoạch điện VIII làm cơ sở cho EVN/EVNNPT triển khai các dự án lưới điện truyền tải. Trong Quy hoạch cần xác định rõ danh mục các dự án lưới điện truyền tải do EVN/EVNNPT chịu trách nhiệm đầu tư và các dự án lưới điện truyền tải có thể thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Kiến nghị EVN sớm giao danh mục các dự án lưới điện truyền tải để EVNNPT chủ động giao kế hoạch đầu tư cho các đơn vị, đảm bảo thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư. Kiến nghị EVN có văn bản gửi Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy các tỉnh, thành phố để xử lý các khó khăn vướng mắc kéo dài trong công tác BT-GPMB đối với các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải trọng điểm của EVNNPT,...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy EVN ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy EVNNPT trong thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, suất sự cố giảm, tổn thất điện năng thấp hơn kế hoạch, năng suất lao động từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng vẫn còn hạn chế, vì vậy cần phải nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị, trong thời gian tới Đảng ủy EVNNPT cần tăng cường hơn vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó trọng tâm là công tác ĐTXD. Giao chỉ tiêu cụ thể cho các đảng bộ, chi bộ, cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, đặc biệt là tại đảng bộ các Ban QLDA. Cùng với đó, đưa ra tiêu chí đánh giá và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kiểm điểm trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cũng đề nghị Đảng bộ EVNNPT cần lãnh đạo, chỉ đạo về việc đẩy mạnh về ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành, trong công tác đầu tư xây dựng và giám sát thi công. Xây dựng quy trình trong khảo sát, thiết kế đường dây và trạm biến áp với việc áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng. Cùng với đó, bám sát chính quyền địa phương, các đoàn đại biểu quốc hội, để kịp thời kiến nghị những khó khăn, vướng mắc BT-GPMB.

Một số kết quả EVNNPT đạt được trong 6 tháng:

- Sản lượng điện truyền tải: Ước đạt 102,19 tỷ kWh, bằng 47,9% so với kế hoạch EVN giao, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

- Tổn thất điện năng: đạt 2,08%, thấp hơn 0,12% so với kế hoạch năm Tập đoàn giao.

- Khởi công được 12 công trình, đóng điện 19 công trình.

- Giá trị ĐTXD: 5.417 tỷ đồng, đạt 30,9% kế hoạch; giải ngân 5.513 tỷ đồng, đạt 31,4% kế hoạch.


  • 22/06/2021 05:00
  • Chiến Thắng
  • 4971