Thủy điện Trị An xả tràn điều tiết hồ chứa lần 2 năm 2023

Công ty Thủy điện Trị An cho biết, nhằm đảm bảo dung tích phòng lũ, lúc 15 giờ ngày 29/8, Nhà máy Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) tiến hành xả tràn điều tiết hồ chứa lần thứ 2 trong năm 2023, với lưu lượng nước xả qua tràn là 160m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 600 - 850m3/s; tổng lưu lượng nước xuống hạ du từ 760-1.010m3/s.

Cũng theo Công ty Thủy điện Trị An, mực nước hồ lúc 15h00 ngày 29/8/2023 là 60,977m; lưu lượng nước về hồ dự kiến từ 1.250-1.350m3/s. Do đó, từ 07h00 ngày 30/8/2023, nhà máy sẽ tăng xả tràn điều tiết, với lưu lượng xả qua tràn là 320m3/s; tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.120-1.170m3/s.

Nhà máy Thủy điện Trị An

Tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty Thuỷ điện Trị An có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn.

Công ty Thủy điện Trị An cũng đã thông báo đến Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn, tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Trước đó từ ngày 10-25/8, Nhà máy Thủy điện xả tràn đợt 1 với tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 950m3/s.

Xem thông báo tại đây