Tích cực tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 242-CV/ĐU (ngày 17/5/2021 gửi các tổ chức Đảng trực thuộc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên EVN về tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Tác giả Bùi Xuân Tiến (thứ 2 từ phải sang) - Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực (Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đạt giải C Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2020 . Ảnh: Lê Việt

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng), hàng năm luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự quan tâm của toàn xã hội; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Việc tham gia Giải Búa liềm vàng không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy Khối DNTW tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối DNTW hàng năm. Giải đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối DNTW, Đảng bộ EVN đã tích cực hưởng ứng, tham gia và có giải.

Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy EVN đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên EVN lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2021. Trong đó phát động trong toàn đơn vị để cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng tham gia viết bài, sáng tác các tác phẩm gia dự giải.

Mỗi tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn có ít nhất 2 tác phẩm tham dự giải. Riêng Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực mỗi đơn vị có ít nhất 5 tác phẩm tham dự giải. Công đoàn Điện lực Việt Nam có ít nhất 5 tác phẩm tham dự giải (tập trung ở Công đoàn các Tổng công ty Điện lực). Đoàn Thanh niên EVN có ít nhất 2 tác phẩm tham dự giải.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban242DanguyEVN2021.PDF


  • 27/05/2021 07:00
  • Xuân Tiến
  • 4271