Tích cực tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 724-CV/ĐU ngày 14/6/2022 gửi cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên EVN về việc tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN - Nguyễn Hữu Tuấn (đầu tiên bên trái), đại diện Đảng ủy EVN nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho tập thể xuất sắc tiêu biểu tham dự Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2021. Ảnh Huyền Thương

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên EVN lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

Trong đó quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022 đến cán bộ, đảng viên, người lao động theo Kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW.

Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022; gửi văn bản triển khai về Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn (qua Ban Truyền thông) trước ngày 30/6/2022.

Phát động, thu hút cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị hưởng ứng tham gia viết bài, sáng tác các tác phẩm tham dự Giải với chỉ tiêu cụ thể được giao như sau:

Mỗi tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn có ít nhất 03 tác phẩm tham dự Giải. Riêng Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Chi bộ Trung  tâm Thông tin Điện lực mỗi đơn vị có ít nhất 06 tác phẩm tham dự, Công đoàn Điện lực Việt Nam có ít nhất 06 tác phẩm tham dự. Đoàn Thanh niên EVN có ít nhất 03 tác phẩm tham dự.

Các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổng hợp các tác phẩm tham dự Giải của đơn vị mình, gửi tác phẩm (bản mềm và bản in) về Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn (qua Ban Truyền thông) trước ngày 10/11/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn tác phẩm gửi tham dự giải.