Tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với trạng thái bình thường mới

Tại văn bản số 6183/EVN-TCNS ngày 15/9/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thành viên tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, phù hợp với trạng thái làm việc bình thường mới trong điều kiện có dịch.

Văn bản của EVN nêu rõ, trong điều kiện dịch COVID-19 có thể còn kéo dài, diễn biến phức tạp, vẫn tiếp tục có trường hợp lây nhiễm từ cộng đồng, căn cứ theo thông báo nguy cơ dịch COVID-19 của địa phương hoặc đánh giá nguy cơ dịch tại nơi làm việc, các đơn vị quán triệt và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và của Tập đoàn tại văn bản số 2954/EVN-TCNS ngày 27/4/2020 về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động triển khai các biện phòng phòng, chống dịch trong trạng thái "bình thường mới"

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” như: đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khi tiếp xúc với khách hàng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc các chế phẩm sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; hạn chế đến các bệnh viện, phòng khám (trừ trường hợp cần thiết).

EVN cũng yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương để quyết định việc tiếp tục thực hiện đo thân nhiệt tại cơ quan; tăng cường các giải pháp, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc trên môi trường mạng và họp trực tuyến khi cần thiết. Chủ động chuẩn bị các kịch bản, phương án đối phó trong trường hợp đơn vị có CBCNV mắc dịch (F0) hoặc tiếp xúc gần (F1) theo các hướng dẫn, không để dịch lan rộng trong CBCNV; tiếp tục thực hiện công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của CBCNV.

Chi tiết văn bản tại đây


  • 15/09/2020 02:11
  • M. Tâm
  • 2339