Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đậu Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng EVN

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Võ Quang Lâm đã trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đậu Tiến Dũng, Chánh Văn phòng Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về công tác tại Văn phòng EVN, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng EVN, từ ngày 16/10/2020 (Quyết định 1456/QĐ-EVN, ngày 07/10/2020).

Tại buổi trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tin tưởng, ông Đậu Tiến Dũng sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, đồng thời tham mưu tốt cho Chánh Văn phòng EVN và cùng tập thể Văn phòng EVN đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu đưa Văn phòng EVN ngày càng chuyên nghiệp, phát triển.

Ông Đậu Tiến Dũng cam kết với lãnh đạo Tập đoàn sẽ nỗ lực và không ngừng học hỏi kinh nghiệm các lãnh đạo đi trước, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của EVN.


  • 16/10/2020 09:36
  • Thanh Huyền
  • 6436