Tỉnh Hải Dương tăng cường tiết kiệm điện

Ngày 24/5, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản số 1741/UBND-VP về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR), tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong các tháng cao điểm nắng nóng năm 2023, cụ thể:

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng phấn đấu giảm 10% so với cùng kỳ; Các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng phấn đấu giảm 5% so với cùng kỳ; Các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng phấn đấu giảm 50% so với cùng kỳ; Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Các khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công Thương khi có yêu cầu, thông báo của đơn vị điện lực.

Tăng cường công tác tuyên truyền đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C.

Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn trong việc tiết giảm, điều tiết công suất và sản lượng điện tiêu thụ khi có chỉ đạo từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc để đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn trong vận hành hệ thống điện, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm hoặc nắng nóng cực đoan...

Chi tiết văn bản xem file đính kèm

VB1741.pdf


  • 29/05/2023 11:36
  • PV
  • 3719