Tính đến 22/7/2021, có 61 nhà máy điện gió đăng kí COD

Hiện nay, có 106 nhà máy điện gió với tổng công suất là 5621,50MW trên cả nước dự kiến sẽ đưa vào vận hành thương mại trước 31/10/2021. Tuy nhiên, đến ngày 22/7/2021, mới có 61 nhà máy điện gió với tổng công suất là 3487,8MW gửi công văn đăng ký thử nghiệm, công nhận ngày vận hành thương mại (COD) theo đúng quy định trước 90 ngày.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với 144 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất là 8144,88MW; trong đó hiện đã có có 13 nhà máy điện gió với tổng công suất là 611,33 MW đã vào vận hành thương mại; 106 nhà máy điện gió dự kiến đi vào vận hành thương mại trước 31/10/2021; 25 nhà máy điện gió với tổng công suất là 1912,05 MW không thể vận hành thương mại trước 31/10/2021.

Trước đó, ngày 14/6/2021, EVN đã ban hành Quyết định 746/QĐ-EVN về “Quy trình thử nghiệm và công nhận Ngày vận hành thương mại cho nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời”, trong đó nêu rõ: Không muộn hơn 90 ngày làm việc trước ngày tiến hành thử nghiệm công nhận COD, đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi cấp điều độ có quyền điều khiển và Công ty Mua bán điện chương trình chạy thử nghiệm nhà máy điện.

Ngay sau đó, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cũng đã có văn bản số 2428/ĐĐQG-PT ngày 24/6/2021 gửi các chủ đầu tư điện gió về công tác thử nghiệm và công nhận Ngày vận hành thương mại (COD) cho các nhà máy điện gió dự kiến đóng điện đến tháng 10/2021.

Hiện nay, dù dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực phía Nam - nơi tập trung các nhà máy điện gió, tuy nhiên, EVN và các đơn vị trực thuộc đã và đang nỗ lực hỗ trợ các chủ đầu tư đưa các nhà máy đi vào vận hành đúng tiến độ trước ngày 31/10/2021.


  • 22/07/2021 06:33
  • Thùy Lê
  • 14736