Tổng Giám đốc EVN làm việc với Công ty Điện lực Lâm Đồng

Chiều 6/11, tại tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng đoàn công tác của Tập đoàn đã làm việc với Công ty Điện lực Lâm Đồng về công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của đơn vị.

Tham gia đoàn công tác còn có ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên HĐTV EVN, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN. 

Ông Thái Đắc Toàn - Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng (đứng) báo cáo đoàn công tác EVN về tình hình hoạt động của đơn vị

Báo cáo đoàn công tác, ông Thái Đắc Toàn - Giám đốc Công ty Điện lực (PC) Lâm Đồng cho biết, 10 tháng qua, công ty đã đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Lâm Đồng, không điều hòa tiết giảm phụ tải (điện thương phẩm 10 tháng qua đạt 1,16 tỷ kWh, tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2019). Dự kiến, điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 1,39 tỷ kWh, đạt gần 97% kế hoạch được giao (do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19). 

Cũng trong 10 tháng qua, lượng điện tiết kiệm được toàn tỉnh là 26,85 triệu kWh, tăng 25,36% với cùng kỳ năm 2019, đạt 2,31% sản lượng điện thương phẩm. Công ty có 263 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất lắp đặt là 17.001 kWp. Về tình hình thực hiện tổn thất điện năng trong 10 tháng là 6,34%, đang cao hơn 0,35% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong công tác dịch vụ khách hàng, PC Lâm Đồng đã và đang triển khai mạnh hình thức giao dịch trực tuyến qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, do khách hàng khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ rất cao, nên việc tiếp cận công nghệ giao dịch qua trực tuyến còn hạn chế; khách hàng chủ yếu chọn kênh liên lạc giao dịch bằng hình thức gọi điện thoại đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Về đầu tư xây dựng lưới điện phân phối, giai đoạn 2016-2020, công ty đã thực hiện đầu tư 203km đường dây hạ thế, 352km đường dây trung thế, 67MVA dung lượng trạm biến áp với tổng giá trị thực hiện trên 277 tỷ đồng.

Trong năm 2020, số vốn đầu tư của công ty là 123,6 tỷ đồng, trong đó triển khai 12 công trình cấp điện để chống quá tải các phụ tải tưới tiêu, 11 công trình phát triển lưới điện trung hạ thế tại các khu vực nông thôn, 12 công trình xóa hộ câu phụ cho khoảng 5.200 hộ câu phụ sau điện kế. Dù công ty đã triển khai sớm công tác chuẩn bị đầu tư, nhưng tiến độ một số dự án không đạt kế hoạch - ông Thái Đắc Toàn báo cáo. 

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đánh giá PC Lâm Đồng cũng đã có những bước tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh. "Điểm sáng" của đơn vị này là triển khai tốt công tác tiết kiệm điện. Công ty đã rất chủ động, tích cực tham gia vào chương trình tiết kiệm điện của Bộ Công Thương, EVN, nhất là các chương trình tiết kiệm điện trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. 

Thời gian tới, PC Lâm Đồng cần tiếp tục phát huy, triển khai có hiệu quả hơn nữa, để các chương trình tiết kiệm điện được lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi trong cộng đồng - ông Võ Quang Lâm đề nghị.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đề nghị PC Lâm Đồng cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng; đẩy nhanh lộ trình lắp đặt công tơ điện tử, nhằm hiện đại hóa hệ thống đo đếm; đồng thời có các giải pháp để giảm tổn thất điện năng. Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu công ty tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công tác quản lý, vận hành, nhằm đảm bảo việc cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần vào thành công của Tổng công ty Điện lực miền Nam nói riêng và EVN nói chung.


  • 06/11/2020 04:51
  • H.Hoa
  • 4321