Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh phát triển năng lượng xanh

Tuyên truyền, khuyến khích phát triển điện mặt trời mặt nhà, tiên phong trong lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại trụ sở các đơn vị, thí điểm phát triển xe máy điện,… Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng xanh, sạch bảo vệ môi trường.

TP. Hồ Chí Minh nằm trong dải phân bổ ánh sáng mặt trời nhiều nhất trong năm tại Việt Nam, nên cường độ bức xạ mặt trời tương đối cao. Theo số liệu từ Chương trình Năng lượng xanh TP. Hồ Chí Minh, lượng bức xạ trung bình của thành phố khoảng 1.581 kWh/m2/năm; cao nhất là 6,3 kWh/m2/ngày vào tháng 2 và thấp nhất là 3,3 kWh/m2/ngày vào tháng 7. Số giờ nắng trung bình trong tháng dao động từ 100-300 giờ, liên tục trong suốt cả năm. Do đó, tiềm năng phát triển điên mặt trời mái nhà là rất lớn.

Những năm qua, với các cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời của Chính phủ, cùng hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà của EVNHCMC, công suất điện mặt trời mái nhà được đấu nối vào lới điện trên địa bàn thành phố đã không ngừng tăng trưởng.

Nếu năm 2013, toàn TP. Hồ Chí Minh chỉ có 200kWp điện mặt trời mái nhà được nối lưới thì tính đến tháng 8/2021, con số này đã tăng lên 365.330kWp.

EVNHCMC thí điểm trang bị xe máy điện cho công nhân sửa chữa điện

Song song với việc khuyến khích khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, EVNHCMC cũng chủ động, tiên phong trong việc đầu tư, lắp đặt các hệ thống điện mặt trời tại trụ sở tổng công ty, trụ sở các đơn vị trực thuộc, tại các trạm biến áp 220kV, 110kV. Đến nay, toàn tổng công ty đã có 94 hệ thống điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất 5,6MWp.

Không chỉ có vậy, đầu năm 2021, EVNHCMC đã đưa vào thí điểm xe máy điện dành cho công nhân sửa chữa điện tại Công ty Điện lực Sài Gòn và Công ty Điện lực Hóc Môn. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, tổng công ty tiếp tục trang bị 400 xe máy điện phục vụ cho lực lượng công nhân sửa chữa điện ở tất cả các đơn vị còn lại.

Việc trang bị xe điện cho công nhân vừa góp phần chuẩn hóa phương tiện, công cụ của người công nhân, nâng cao an toàn trong lao động sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân trong quá trình làm việc, vừa khuyến khích phát triển, sử dụng năng lượng sạch, bảo vệ môi trường.

EVNHCMC cũng đang phối hợp với nhà sản xuất xe điện trong nước là VinFast để nghiên cứu xây dựng hạ tầng trạm sạc cho xe điện, nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển mạnh xe hơi điện trong tương lai tại TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn, có tốc độ tăng trưởng cao nhất Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng sản lượng điện tiêu thụ giai đoạn 2015 - 2019 đạt khoảng 5% – 6%/năm, tương ứng với tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7% - 9%/năm. Dự kiến, giai đoạn tới, sản lượng tiêu thụ điện của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cao. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa nhanh chóng của thành phố, bên cạnh đầu tư các dự án lưới điện để nâng cao năng lực cung cấp điện, EVNHCMC cũng tiếp tục thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng xanh, sạch trên địa bàn. 

Công suất điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới điện tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2013-8/2021

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tháng 8/2021
Công suất ĐMTMN nối lưới (kWp) 200 275 739 1.434 2.129 23.109 65.417 365.330


  • 18/08/2021 02:15
  • B.Hoa
  • 14071