Tổng kết chương trình 10 nghìn sáng kiến trong EVN: PC Kon Tum đạt 408% kế hoạch

Với số lượng 94 sáng kiến tham gia chương trình 10 nghìn sáng kiến trong EVN, Công ty Điện lực Kon Tum thực hiện đạt 408,7% kế hoạch được giao, là đơn vị có tỷ lệ tham gia vượt kế hoạch cao nhất toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Thông tin trên được Công đoàn PC Kon Tum chia sẻ tại Hội nghị tổng kết chương trình 10 nghìn sáng kiến trong EVN do Công đoàn PC Kon Tum tổ chức ngày 22/11.

Các sáng kiến PC Kon Tum tham dự chương trình 10 nghìn sáng kiến trong EVN chủ yếu là các giải pháp về kỹ thuật, công tác quản lý... Qua đó, thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động công ty, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm lợi cho đơn vị và cung ứng điện tốt hơn cho khách hàng. Đây cũng thể hiện sự kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới.

Công đoàn PC Kon Tum biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu tham gia chương trình 10 nghìn sáng kiến trong EVN

Trong số 94 sáng kiến của PC Kon Tum, có thể kể đến những sáng kiến tiêu biểu như: “Tận dụng quỹ đất hàng lang đường dây để trồng mì, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện” của ông Lê Quang Khánh - Phó Giám đốc Điện lực Kon Plong; “Xây dựng giao diện web chia sẻ dữ liệu các thiết bị trên lưới điện từ hệ thống mạng nội bộ sang hệ thống mạng internet” của ông Võ Hồ Ngọc - Điều độ viên, Phòng Điều độ Công ty; “Sử dụng ứng dụng phần mềm tạo công việc tự động trong việc nhập liệu trên chương trình PMIS” của bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Điện lực Đăk Hà....

Tại hội nghị tổng kết, Công đoàn PC Kon Tum biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào. Trước đó, vào ngày 10/11/2023, tại Hội nghị tổng kết do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức, Công đoàn PC Kon Tum  là một trong 17 đơn vị đã được tặng Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong chương trình 10 nghìn sáng kiến trong EVN.

 


  • 24/11/2023 10:12
  • Huyền Vũ
  • 2575